Selecteer een pagina
Wijkoverleggen opgeschort

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Recent zijn de wijkoverleggen geconfronteerd met het eenzijdig opzeggen van het convenant vanuit de gemeente. Dit is via een brief kenbaar gemaakt zonder enige vorm van overleg of gesprek vooraf met de voorzitters van de wijkoverleggen. 

Zie in de bijlagen de bijbehorende documenten. 

19 januari wordt in de gemeenteraad over het voortbestaan van de wijkoverleggen in fysieke vorm gesproken. 

Wij hechten heel veel waarde aan burgerparticipatie, dat staat ook prominent in ons verkiezingsprogramma. We zullen ons dan ook volop inzetten voor het behoud van de fysieke wijkoverleggen waarbij een digitale aanvulling uiteraard altijd mogelijk is. 

zie ook de bijgevoegde documenten.