Selecteer een pagina
Fietsveiligheid in Ridderkerk onder de aandacht.

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

De veiligheid van één van de meest kwetsbare verkeersdeelnemers, fietsers, krijgt veel aandacht in Ridderkerk. Maar wat is veiligheid? Is dat een 5 meter brede (gebieds-ontsluitings) weg, met vrachtverkeer, landbouwverkeer en personenauto’s omdopen tot ‘Fietsstraat? Een gebieds-ontsluitings-weg omdopen tot 30 km. weg? Is dat de herinrichting Erasmuslaan met deels een twee- richtingen fietspad en deels de parallelweg als fietspad? De Fietsbond, die toch weet waarover ze praat, noemt dit soort zaken juist ON-VEILIG en SCHIJN-VEILIG! Op de zo-genaamde ‘Fietsstraten’ mengt het verkeer als vanouds en dat gaat goed, status overbodig. Ook de Fietsbond geeft richtlijnen voor de ‘Fietsstraat’, daar vallen gebiedsontsluitingswegen mét gemengd verkeer zeker niet onder. Ook twee-richtingen fietspaden zijn minder veilig dan een vrij liggend fietspad aan beide zijden van de weg. Waar mogelijk, leg vrijliggende fietspaden aan met duidelijke oversteekplaatsen. Zie de oversteek bij de Piramide op de Burgemeester de Zeeuwstraat. 

Het Gemini College is verhuisd naar het sportpark, met de ingang bij het parkeerterrein van de Fakkel/RVVH. Onderdeel van de scholengemeenschap is de Leeronderneming. Daar zitten kinderen van 10 to 14 jaar, die op een andere manier de overstap maken naar voortgezet onderwijs. Dit zijn dus jonge kinderen die op de fiets naar school gaan. Zij hebben in het pand hun eigen entree en fietsenstalling, aan de Sportlaan.  Afgelopen donderdag heeft BURGER OP 1 de wethouder gevraagd op zeer korte termijn, daar een veilige oversteekplaats te realiseren, ter hoogte van de ingang Leeronderneming. Aan beide zijden Sportlaan is een vrij liggend fietspad, de doorsteek in de grasberm om naar de overkant te gaan is bestraat maar op en langs de weg daartussen staat niets. De kinderen gaan NU in donker naar school en moeten de drukke Sportlaan oversteken. Het antwoord van de wethouder luidde ongeveer: ‘er loopt een onderzoek naar een twee-richtingen fietspad langs de Populierenlaan, dit is maart 2023 afgerond en dan kunnen we maatregelen nemen’. Wij hebben om een snelle, wellicht tijdelijke oplossing op de Sportlaan gevraagd, bijvoorbeeld een paar simpele witte strepen om aan te geven dat hier een oversteek is. Ook Buurtpreventie en wijkoverleg vragen hier al maanden om vanwege de veiligheid. Hopelijk zetten de vragen nu wel aan tot actie. 

Petra van Nes-de Man, BURGER OP 1 (pieterkej@gmail.com)

In contact wat ik hierover had met de wethouder gaf hij aan blij te zijn met onze vragen maar nogmaals dat hij er niet eerder iets mee kan voor maart dit jaar …. 

Het is een oversteek-route van fietsende scholieren, dat zie je al als je er een paar uur gaat kijken. Hoezo ONDERZOEK … en een paar ‘nood’ strepen op de weg, om aandacht te vragen aan de automobilisten dat er IETS gebeurt op dit deel van de weg, desnoods met aandachtsborden in bijvoorbeeld de kerstvakantie….. maar helaas ook dit kan ECHT niet!