Selecteer een pagina

Contact

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Petra van Nes-de Man

Petra Van Nes-de Man

Lijstnummer 1 

Zij zit inmiddels 12 jaar in de gemeenteraad en is algemeen bestuurder bij waterschap Hollandse Delta. Algemeen bestuurslid Natuur en Recreatieschap IJsselmonde en deelnemer wijkoverleg Rijsoord. Door jarenlange ervaring, het bezoeken van andere wijkoverleggen en door in gesprek te gaan met burgers weet ze goed waarover ze praat. Dat zou haar een goede wethouder maken.

 

06-23816518

pieterkej@gmail.com

Monique Weijers

Lijstnummer 2

Zij is inmiddels vier jaar burgerlid en doet dit met heel veel plezier en inzet met name op het vlak van ruimtelijke ordening en buitenruimte. Zij is deelnemer van het wijkoverleg Drievliet-t’Zand en daarnaast is zij ondernemer.

 

 

nvt

weijersmonique@hotmail.com

Petra van Nes-de Man

Stefan Coule

Lijstnummer 3

Hij is inmiddels ook vier jaar enthousiast burgerlid, zet zich in voor het sociaal domein waaronder de WMO. Daarnaast is hij deelnemer van het wijkoverleg West en actief bij de lokale radio en tv.

 

 

06-27542491

coule2406@gmail.com

Herman Haringa

Lijstnummer 4

Hij voelt zich betrokken bij burgerparticipatie en ziet graag een andere bestuurscultuur ontstaan in Ridderkerk. Besturen begint bij luisteren, ook na de verkiezingen.

 

 

Petra van Nes-de Man

Wiek Dam

Lijstnummer 5

Hij sluit zich aan omdat hij onze passie voor erfgoed deelt. Mede daarin wil hij graag met ons meedenken. Hij werkt als vrijwilliger “good housekeeping” op de historische buitenplaats Huys ten Donck.

 

Linda Kelderhuis- Kievit

Lijstnummer 6

zij is getrouwd, hebben één zoon en zijn pleegouders. Linda is aangehaakt vanwege haar betrokkenheid bij de wijk Oost en het wijkoverleg. Zij is de drijvende kracht achter de evenementen op Plein Oost. Zij wil de burger participatie verbeteren

 

 

Willem Klootwijk

Lijstnummer 7

Woonachtig in de wijk Ridderkerk Oost, wil graag dat de belangen van alle Ridderkerkers duidelijker en opener behartigd worden. Dat laatste door zowel de raad als het college.

 

 

Bianca van Beek

Lijstnummer 8

Zij is in Slikkerveer geboren en getogen. Zij wil de belangen van Slikkerveer inbrengen

 

 

 

Maarten van der Staaij

Lijstnummer 9

Al gedurende vier jaar onze voorzitter. Hij is de verbinder tussen partij en fractie en heeft een brede belangstelling voor alles maar bovenal voor Rijsoord. 

 

 

 

Rob Bisdom

Lijstnummer 10

Hij is al jaren lid van BURGER OP 1, hij maakt zich sterk voor de buurtbus en maatwerk in het sociaal domein.