Selecteer een pagina
Waarom wij het Essenlaantje belangrijk vinden

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Het Essenlaantje is een stukje fietspad in het Oosterpark, onderdeel van een regionale fietsroute en start halverwege het fietspad Oosterparkweg. Deze route loopt door het Oosterpark richting Rijsoord of Ridderkerk-Oost. Hiervan wordt zowel door fietsers als wandelaars veel gebruik gemaakt. Langs dit laantje staan ca. 50 Essen die nu ongeveer 40 jaar oud zijn. In 2018 toen de Essentaksterfte toesloeg zijn veel bomen in het park gekapt. Staatsbosbeheer (SBB) heeft dit gedaan in opdracht van het Natuur en Recreatieschap IJsselmonde. De gemeente Ridderkerk heeft beheer en onderhoud van het park namelijk uitbesteed, hetgeen met veel parken het geval is. Toen dit speelde zijn wij, samen met 3VO.Biotoop, bewoners, de wethouder en SBB door het park gelopen. SBB heeft ons uitgelegd wat, waarom gekapt moest worden. Aanvankelijk zouden de Essen langs dit laantje ook (deels uit voorzorg) gekapt moeten worden. Dit hebben we kunnen voorkomen en SBB is overgegaan op goed snoeien en monitoren. In de overige delen van het park waar toen wel gekapt is, zijn ca 5000 bomen en struiken teruggezet. In 40 verschillende soorten om de diversiteit te vergroten. Zomer 2021 heeft een meerderheid van de gemeenteraad besloten het park (opnieuw) aan te pakken door o.a. de velden van de Rowdies uit te breiden. Dit laatste gaat ten koste van het Essenlaantje waarvan één derde moet verdwijnen. Het laantje wordt doodlopend en eindigt tegen de hekken van het sportcomplex  en het fietspad verdwijnt helemaal! Volkomen onnodig omdat er ruimte GENOEG in het park is of elders in de gemeente, om dit anders aan te pakken. Inwoners, waaronder 3VO.Biotoop en BURGER OP 1 hebben er in juli 2021 alles aan gedaan dit anders in te vullen, maar de wil van de wethouders is wet en de coalitiepartijen volgen gedwee ! Kosten ruim 3,5 miljoen!

Wat in 2018 is bereikt, wordt drie jaar later dus toch om zeep geholpen. Een voorbeeld van hoe we NIET met inwoners om moeten gaan! De herinrichting van 3 jaar geleden krijgt geen kans uit te groeien en de inspanningen om het Essenlaantje te behouden worden tenietgedaan. Daarom hebben wij samen met de bewonersorganisatie 3VO.Biotoop het laantje de status Essenlaantje gegeven d.m.v. het ophangen van een naambord. Zo is voor eenieder duidelijk waar dit laantje is, maar het staat ook symbool voor hoe dit college met burgerparticipatie is omgegaan.

Petra van Nes-de Man,  burgerop1.nl