Selecteer een pagina
Omdat het anders moet!

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Omdat het anders moet!

Twee agendapunten raadsvergadering 24-02 uitgelicht: herbestemming Huishoudschool en vaststellen bestemmingsplan Pruimendijk 19-21.  Opnieuw blijkt dat het politiek gezien in Ridderkerk echt anders moet, en ook zeker anders kan!

De voormalige huishoud- en industrieschool is in 2020 bestempeld als gemeentelijk monument. Het pand is van hoge waarde, gave traditionele architectuur enz. 

Jarenlang is het nadrukkelijk de wens geweest van bijna alle politieke partijen het gebouw te behouden. De huidige coalitie: CDA, 18+, SGP en CU benoemt het in hun coalitie- akkoord 2018-2022! In 2020 heeft de raad met €250.000 voor reparaties, nagenoeg unaniem! 

Nu staat herbestemming op de agenda. Een bedrag van 9 miljoen euro is genoemd (niet onderbouwd!) dat nodig zou zijn voor restauratie. Dit bedrag wordt genoemd om de raad te overtuigen dat de, ooit zo omarmde, plannen voor het behoud te duur zijn en van tafel moeten om er woningbouw te realiseren. Deels zou men de school willen behouden, de rest moet plaatsmaken voor een appartementencomplex van minstens 3 hoog. Een voorstel met deze uitwerking zal het, triest genoeg, waarschijnlijk gaan halen. Kiezersbedrog! 

Ook het bestemmingsplan Pruimendijk 19-21, is een voorbeeld waar de  zienswijzen van bewoners volledig aan de kant geschoven worden. Hier is gevraagd om borging van een gepaste funderingstechniek. Dit vanuit ervaringen met recente heiwerkzaamheden in de nabije omgeving. Borging vande rooilijn ca. 4 meter uit de weg (nu mag direct langs de weg gebouwd worden) om zo een stukje historisch dijklint door te trekken maar ook omdat deze huizen op dijk-niveau met 3 bouwlagen wel heel massief worden . Gezegd wordt dat nadrukkelijk rekening is gehouden met de (bebouwings-)kwaliteit van de Pruimendijk en het karakteristieke dijklint. Nagenoeg alle huidige woningen staan een aantal meter uit de weg. De raad mag het bestemmingsplan goedkeuren. Aanpassen kan niet, is al gezegd, want dan moet de procedure opnieuw. De projectontwikkelaar blijkt er, na overleg, niet voor open te staan. Hem is immers al alle ruimte gegeven. Kortom: beste inwoner, doe mee aan de informatie bijeenkomsten, dien een zienswijze in … dit gemeente bestuur doet er niets mee … maar zegt wel wel zeggen dat u betrokken werd bij de planvorming! De zienswijzen hadden probleemloos overgenomen kunnen worden, als met had gewild.

Heeft u nog meer voorbeelden nodig of vindt U ook dat het, na de verkiezingen, “anders moet” ?

Petra van Nes – de Man, BURGER OP 1