Selecteer een pagina
Strategie Klimaatadaptie Gemeente Ridderkerk

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

In de raad van 07-03-2022 is dit document ‘vastgesteld’ in de raad. Het is prachtig vormgegeven, maar is dat om te verdoezelen dat het inhoudelijk ronduit slecht is? Volgens ons wel. 

Wat ons opvalt is de prominente rol van het waterschap Hollandse Delta hierin, welke prima is, maar waar is onze andere belangrijke partner Rijkswaterstaat? De wethouder heeft deze vraag nog niet beantwoord! Alle bomen langs onze rijkswegen zijn n.l. van Rijkswaterstaat en ook die hebben langs onze rijkswegen hebben veel impact op de klimaat adaptatie, evenals de geluidbelasting en luchtkwaliteit.

De rijkswegen delen onze gemeente in twee delen en vanaf de viaducten zijn de hoge populieren die deels de wegen ‘inpakken’, in de zomer mooi te zien. Maar hoe is de werkwijze van Rijkswaterstaat (RWS): zijn de bomen ca 30 jaar oud, dus eindelijk volwassen, worden ze gekapt! Dit omdat de eerste 30 jaar nauwelijks onderhoud nodig is. Als dat dan wel aan de orde is, vindt men dat te kostbaar en gaat kappen. Dit hebben we gezien in Rijsoord waar langs de A16 nagenoeg alle populieren zijn verdwenen. Op een klein stukje zijn bomen terug gezet, een ander soort, maar deze blijven laag en komen nauwelijks nog boven de geluidswal uit. 

Verder worden er langs de rijkswegen geen bomen meer terug gezet, volgens RWS vanwege een vleermuis foerageer gebied. De wethouder had hiermee in 2019, al snel ingestemd. Er zijn wel bomen terug gezet, maar elders. Op de fietspaden langs die rijkswegen voel je s ‘zomers de hittestress. Bij veel regen ontstaan spontaan geultjes vanaf de talud naar de sloot doordat de grond niet meer/minder wordt vastgehouden door de boomwortels. Dit zakt dus niet meer langzaam ter plaatse in de grond maar loopt de sloot in.  

 

In de strategie is het nodige opgeschreven maar er worden geen oplossingen aangedragen. Ook de bijgevoegde uitvoeringsagenda geeft geen concrete oplossingen aan. 

https://raad.ridderkerk.nl/Documenten/Uitvoeringsagenda-Klimaatadaptatie-Ridderkerk-1.pdf

Een stukje citaat uit de strategie: we werken aan een water robuuste omgeving en daarvoor gaan we een systeem opzetten van compartimenten aan primaire en secundaire dijken om ons te beschermen.

Ten eerste, dijken om ons te beschermen tegen hoog water zijn er al, zij zijn honderden jaren oud!!!

Daarbij komt dat dit een verantwoording is van het waterschap Hollandse Delta. Waarom dit zo benoemd is heb ik gevraagd, ook daarop kwam geen reactie.

Verder doen we niets anders dan bedrijven STIMULEREN om zonnepanelen op hun daken te leggen, liefst dan in combinatie met een Sedum laag/groen dak. Het resultaat is dat nu slechts ca 5 %  van alle platte daken in Ridderkerk is bedekt met zonnepanelen, terwijl we dit al jaren stimuleren. Dat begon bij het Beeld-kwaliteit-plan voor Nieuw Reijerwaard in 2014. Ook daarin al gesproken over zonnepanelen al dan niet in combinatie met groene daken of groene wanden. Daar zien we niets van terug.

Zelf aan het nog te bouwen pand van Panattonie Slikkerveer heeft de gemeente geen eisen gesteld aan deze vorm van duurzaamheid en klimaatadaptatie, er is zelfs niet over gesproken, terwijl dit nu speelt.

 

Wij willen graag meer ambitie en meer concrete acties als subsidie voor zonnepanelen voor bepaalde doelgroepen. Veel meer aandacht voor groene daken en groene wanden (met planten) en veel meer terughoudend zijn met het kappen van bomen. Is een boom echt ziek dan heb je geen keus, pleeg anders goed onderhoud. Het positieve effect op onze leefkwaliteit van een volwassen boom is oneindig veel groter dan die van de nieuwe vervangende aanplant na kappen.

Wij zien veel oplossingen in het groen inrichten van de nu nog lege kavels bij Nieuw Reijerwaard en het beschermen van de Boomgaard, een mooi groen stukje aansluitend bij het bedrijventerrein.

 

Wij begrijpen niet dat het college zo’n slecht plan durft te presenteren. Waarschijnlijk hebben ze daarom aan de raad gevraagd dit ‘vast te stellen’ i.p.v. er mee ‘in te stemmen’.