Selecteer een pagina
de gebiedsvisie Plein Oost is meer dan een denkrichting

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

De gebiedsvisie Plein Oost in de raad van 25 januari 2018

Er is een visie gemaakt, voor het gebied ‘Plein Oost’ . Dit gaat over het parkje vóór de winkels, de winkels met woningen, het gebouw Genestetstraat 2 , de gymzaal aan de Da Costalaan, kinderopvang Baloe en basisschool de Wingerd in Wijk Oost. Een visie behoort een denkrichting te zijn, en niet meer. Inmiddels weten we dat het college VISIE en PLAN door elkaar gebruikt, wat maakt dat je niet zo maar met een visie in kan stemmen.

Voor Ridderkerk wordt deze raadsperiode visie op visie gemaakt . De aanleiding is het vaststellen van het Integraal Accommodatie Plan in april 2016. Hierin is aangegeven dat accommodaties vernieuwd of verplaatst moeten worden. In dit geval de basisschool de Wingerd en kinderopvang Baloe, maar ook diverse wijk-gymzalen zoals de zaal aan de Da Costalaan. Voor deze laatste is een vervangende ruimte gedacht in het centrum van Ridderkerk, voor de scholen is nieuwbouw gepland op de huidige locatie. De visie gaat echter ook over de winkels (ook wel ‘voorzieningen’ genoemd) in Ridderkerk Oost , waarvan is gezegd dat die ‘vooralsnog niet wenselijk zijn’! Dit is absoluut niét de wens van bewoners en wijkoverleg. Omdat ik gedurende de gehele raadsperiode bijna alle wijkoverleggen structureel probeer bij te wonen, was dit voor mij geen verrassing. Ik heb één van de ‘trekkers’ dan ook al in een vroeg stadium hierin met raad en daad bijgestaan. Het wijkoverleg heeft dit op uitstekende wijze aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt, door ons te mailen en in te spreken bij de commissie vergadering die hieraan vooraf is gegaan. Dat is opgepakt door de raad, het voorstel is aangepast, en nu mogen er winkels blijven in Ridderkerk-Oost! Dit zou in de toekomst dus ook in een nieuw complex mogelijk gemaakt moeten worden.

Op de locatie van het pand Genestetstraat 2 én de gymzaal zijn woningen gepland. De gymzaal zou dan verdwijnen uit de wijk. Ook hierover heeft het wijkoverleg zich negatief uitgesproken. Men geeft aan dat de sportvoorzieningen die er zijn, behouden moeten blijven. Judo vereniging To Uchi en tafeltennis vereniging Taveri pleiten, al sinds het vaststellen van het Integraal Accommodatie Plan, voor behoud van de gymzaal in de wijk evenals basisschool de Wingerd. Zij zouden graag deze sport-mogelijkheid nabij de school behouden. Voor hen voldoet de zaal aan (bijna) alle wensen, en óók de gymzaal is een ‘voorziening’ van grote toegevoegde waarde voor Ridderkerk Oost. Dit is niet door de meerderheid in de raad opgepakt, dus op dat onderdeel is de visie niét aangepast. De planning om de gymzaal af te breken, was voor mij aanleiding om niet met de visie in te stemmen. Ik heb dat gemotiveerd met de ‘stemverklaring’: Groep van Nes-de Man is zeker vóór behoud van de winkelstrip, maar óók voor behoud van de gymzaal in Oost. Er kunnen in het Integraal Accommodatieplan nog steeds andere keuzen gemaakt worden.

Petra van Nes- de Man lijstrekker ‘Burger op 1’ ( nu raadslid groep Van Nes-de Man)