Selecteer een pagina
B.O.1 combi stuk bij motie betaald parkeren-blauwe zone 08-06-2020

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

B.O.1 en PvdA willen proef met gratis parkeren in blauwe zone


Veel winkeliers en ondernemers in het winkelcentrum van Ridderkerk  hadden het voor de Coronacrisis al moeilijk vanwege hoge huren en doordat steeds meer aankopen online worden gedaan. De Coronacrisis heeft dit er niet makkelijker op gemaakt. De gemeente heeft een ontwikkel persperspectief Centrum opgesteld die ervoor moet zorgen dat het winkelcentrum op de langere termijn toekomstbestendig blijft. Daarin blijft het huidige parkeerbeleid ongewijzigd. Het is echter belangrijk dat er juist nu op korte termijn maatregelen worden genomen om winkeliers en ondernemers te ondersteunen. En dat verdere leegstand in het winkelcentrum zoveel mogelijk wordt voorkomen. De verenigde ondernemers in het BIZ Winkelhart hebben een brand brief gestuurd aan het gemeentebestuur. Zij vragen daarin om het betaald straatparkeren af te schaffen en in plaats daarvan een proef te starten met een blauwe zone. In deze blauwe zone kunnen consumenten dan een aantal uren gratis parkeren om hun boodschappen en andere aankopen te doen. Dit past in het college beleid in coronatijd waarin het college de winkeliers en ondernemers tegemoet komt door het kwijtschelden van de precariobelasting en het ondersteunen van horeca in het gemeentehuis door voor drie maanden de huur kwijt te schelden.  

Vanavond wordt tijdens de raadsvergadering een motie ingediend door BURGER OP 1 en PvdA . Zij vragen het college op korte termijn een proef te starten met een blauwe zone in het Centrum gezien de hierboven geschetste problemen. B.O.1-raadslid Petra van Nes-de Man: ‘‘Met deze proef hopen we te bewerkstelligen dat meer mensen hun aankopen (weer) lokaal doen. Zonder klanten geen winkels en daar moeten we toch niet aandenken?’’ PvdA-raadslid Jeroen Rijsdijk sluit zich daarbij aan: ‘‘Op het Dillenburgplein maar ook in andere gemeenten zijn goede ervaringen opgedaan met een blauwe zone en merken winkeliers het verschil. We hopen vanavond dan ook op brede steun voor motie’’. 

Petra van Nes – de Man fractie voorzitter  B.O.1

Jeroen Rijsdijk fractie voorzitter  PvdA