Selecteer een pagina
B.O.1 combi Mobiliteit in Ridderkerk 02-03-2020

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Mobiliteit in Ridderkerk

Mobiliteit staat dit voorjaar op de raadsagenda, evenals ‘de Centrumvisie’. We nemen besluiten over Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in Ridderkerk, een vernieuwde invulling van ons winkelcentrum  en in de nabije toekomst het gebied rond de PC Hooftstraat (bij de kerk de Levensbron en het GOED). Dit geeft veel kansen en mogelijkheden nu dit samen op de agenda staat.o Volgens BURGER OP 1 zou hier meer samenhang en ‘overall-look’ in mogen zitten. Neem mobiliteit wat in een veel groter geheel bezien moet worden. De Verbindingsweg deze is recent helemaal aangepast, maar zonder vrije busbaan (en ambulance baan!). Met Rijkswaterstaat wordt gesproken over ‘mogelijk’ gebruik van de vluchtstrook in de spits….hoe handig is dit. En daar zit gelijk een groot obstakel voor het behalen van de rijtijden in die spits. We zien bijna dagelijks de snelwegen en daardoor ook de wegen binnen Ridderkerk rond die tijd vol lopen. Veel files, inmiddels op alle tijdstippen van de dag (vooral op de A15/A16), maken dat ook de bus niet door kan rijden waar deze geen eigen busbaan heeft. De ‘overall-look’ die wij missen in deze is dat dit college tegelijkertijd volop inzet op het invullen van bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Wij blijven zeggen dat dit moet stoppen, dit helpt de leefkwaliteit in Ridderkerk op vele manieren om zeep. Een dergelijk megalomaan project past hier niet!!  Dit geeft zo veel vrachtverkeer, samen met alle bedrijvigheid in ons gebied……

Wij hebben ook zorgen over de onderliggende buslijnen die door Ridderkerk rijden. In hoeverre blijven die rijden en wat is de toekomst van lijn 601? Om de paar jaar een nieuwe concessie en een nieuwe vervoerder, we weten wat dit veelal oplevert. Uitval van diensten en lijnen. De nieuwe Centrum-halte komt buiten het centrum, bij de Vondellaan-Donkerslootweg. Waar..dit kan in de groenstrook kunnen of in het nieuwe PC-Hooft gebied. Daar vandaan  lopen naar het winkelcentrum is voor menigeen te ver. In het PC Hooftgebied zou dit ook aan de zijde van de Kerkweg kunnen, naast ons winkelcentrum. Hier zit het haakje naar de ‘Centrumvisie”. De plannen om ons winkelcentrum weer aantrekkelijk te maken. Dan is er nog de St. Jorisstraat, behorende bij het centrum, grenzend aan het PC Hooft-plan. Deze valt buiten echter buiten de plannen terwijl dit toch al jaren lang een doorn in het oog is. Centraal in deze plannen staat dat de fiets gestimuleerd moet worden en het auto/sluipverkeer teruggedrongen. Dit kan alleen met echt goed OV. De Provincie Zuid Holland wil nog steeds een ruimte reserveren voor een rail verbinding, nu langs de Rotterdamseweg. In de variantenstudie die de raad enige tijd geleden is voorgelegd, is dit door het college afgewezen. Is dat nu wel zo’n slecht idee gezien het dichtslippen van wegen in onze regio? Dit soort dingen missen wij als ‘overall-look’. De fiets stimuleren is prima, kijk naar de mogelijkheden voor snelle en vrije fietsroutes. Sluit wegen niet ondoordacht af voor auto’s.  We rijden allemaal graag auto en dat zal in de toekomst niet minder worden ook gezien de groei van de bevolking ook in onze regio. Bekijk dit met een ‘overall-look’ en integraal.  In mei organiseert BURGER OP 1 een bijeenkomst waarbij we graag met u van gedachten wisselen over deze onderwerpen. Datum en locatie worden nog bekend gemaakt. 

Petra van Nes-de Man