Selecteer een pagina
B.O.1 Column Combinatie 03-12-2019

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Deze maand wordt in de raad gesproken over een stukje geluidscherm bij wijk West om het ‘gat’, een ontbrekend stuk geluidscherm van 340 meter te dichten. In het verleden zijn langs de A15-A16 een schermen gerealiseerd over een totale lengte van ca. 2 km. langs 16 banen rijksweg en betaald door Rijkswaterstaat.  Het is geen overbodige luxe dat hier iets aan geluid reductie en opvang van fijnstof is gerealiseerd. 

Na plaatsing van het scherm in 2014  door Rijkswaterstaat en de gemeente, is dit één scherm geworden onderbroken door  ‘het gat’ van ca 2 km. In januari 2018 is een voorstel gemaakt voor deze plek voor schermen van 4 meter hoog, kosten ca. €600.000 voor een betonscherm en € 920.000 voor een transparant scherm. Toen was de gemeente niet bereid deze kosten op zich te nemen. Nu praat men over een 6 meter hoog betonscherm voor ruim 1 miljoen euro en een transparant scherm voor €1,8 miljoen. Dit zijn wel behoorlijk grote verschillen en nu wil men dit wel financieren. Hier heeft de wethouder toch echt iets uit te leggen. Volgende week worden we geïnformeerd over geluid- en lucht maatregelen bij Drievliet langs het Oosterpark ook voor overlast van die A15-A16.  Hier gaat het om een ‘maatregel’ over een lengte van ca 1,5 km. U begrijpt dat we heel benieuwd zijn met welk voorstel de wethouder dan komt. BURGER OP 1 is groot voorstander van het terug dringen van de overlast van deze A15-16 en is al jaren in overleg met de belangengroepen Lucht en Geluid West en 3VO-biotoop (Oost). Maar de kosten baren ons zorgen vooral omdat het de wethouder maar niet lukt co-financieren te krijgen. Wat ons in deze nog meer zorgen baart is de stevige toename van files hier. Al die stilstaande en optrekkende auto’s dwars door onze gemeente heen. En dan dit college, deze raad die, behalve BURGER OP 1 ! nog steeds zegt dat  bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard zo snel mogelijk vol gebouwd moet worden met bedrijven waarvan er nu al één staat. Mocht dit gebied ooit vol komen kunnen we ons nu niet voorstellen hoeveel vrachtwagen bewegingen dit gaat opleveren, 24/7. De rijkswegen rondom Rotterdam moeten ontlast worden horen we nu overal want de economie loopt hierdoor grote schade op.  Echter dit gaat maar door, en 24/7 omdat je alle uren van het etmaal voor transport nodig zal hebben om nog van en naar Ridderkerk te kunnen komen. Daar helpt een nieuwe inrichting van de IJsselmondse knoop niets aan, want er is geen/nauwelijks doorstroming !

Dit is één van de punten waar wij/ik al jaren lang aandacht voor vraagt en wat omwille van politiek en wethouders-posten door de anderen is verkwanselt. Onbestaanbaar maar waar en dit maakt de noodzaak voor geluid/lucht schermen alleen maar groter. Wij willen Ridderkerk graag leefbaar houden.  

Petra van Nes- fractie voorzitter BURGER OP 1