Selecteer een pagina
B.O.1 column Waterschaps verkiezingen 07-03-2019

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Waterschaps verkiezingen….. allemaal naar de stembus!

Er valt echt iets te kiezen.

Dit is de column voor raadsleden. Gelukkig is er een raadslid in Ridderkerk die ook lid is van de Verenigde Vergadering (=raad) van het Waterschap Hollandse Delta.

We zien dit in meer gemeenten. Zo ook binnen onze partij de Waterschapspartij Hollandse Delta. Hierdoor hebben wij kennis van zaken die spelen zowel ‘binnen al buiten de  bebouwde kom’.

Ik ben VV-lid voor de Waterschapspartij Hollandse Delta (WPHD)en gemeenteraadslid voor BURGER OP 1 in Ridderkerk. Een heel mooi voorbeeld van hoe dit elkaar versterkt speelde hier recent. Bij het ‘voorstel voor krediet groot onderhoud Rotterdamseweg  Waterschap Hollandse Delta’ stond in vier regels dat in het project ook de afsluiting van de Oostmolendijk voor gemotoriseerd verkeer is meegenomen, en dat hierover bestuurlijk en ambtelijk overeenstemming is met Ridderkerk.

Begin januari waren deze stukken bij het waterschap openbaar. Ik heb ze doorgenomen, en na wat overleg heb ik dit gecommuniceerd met het wijkoverleg Oostendam. Zie hier de ‘vruchten’ die je kan plukken als je al jaren, als raadslid,  de wijkoverleggen bijwoont. 

Zij wisten van niets, terwijl dit in hun overleg van december 2018 nog aan de orde kwam, dit speelt al 10 jaar. Dan gaan zaken snel. Onze wethouder wist van niets, ik als raadslid én VV-lid dus wel. Mensen gewezen op het inspreekrecht bij gemeente én waterschap en achtergrond informatie opgehaald bij de ambtenaren van het waterschap. Vervolgens de wethouder herhaaldelijk gevraagd om toch vooral het wijkoverleg Oostendam voor dit agendapunt te bezoeken en ook dat is uiteindelijk gelukt. Wat voor mij/ons hierin nu belangrijk is, is dat er weloverwogen besluiten worden genomen waar bewoners volop bij betrokken zijn. Wij noemen dat participatie, waarbij wij (Waterschapspartij Hollandse Delta én BURGER OP 1) steeds zeggen: ‘dat moet je dóén’ en er niet alleen dikke nota’s over schrijven! Er zijn zo veel bezwaren tegen deze afsluiting dat dit hopelijk van tafel kan. 

Eén van de bezwaren is dat verkeer op de Pruimendijk/Vlasstraat zal toenemen. Via deelname aan het wijkoverleg Rijsoord weet ik dat deze deels als ‘auto te gast’ straat worden ingericht. Ook deze ‘link’ had men niet gelegd. Gemeente en waterschap…kijk met een brede blik naar wat er speelt in onze regio, en praat daar vooral met elkaar over! Wat ons betreft….bestuurders kijk verder dan het gemeentehuis/waterschapshuis. Kijk hoe we met elkaar ons gebied prettig en leefbaar kunnen houden/maken. Maar vooral: zie het feit dat mensen bereid zijn met meer bestuurlijke petten op te lopen NIET als bedreiging maar als kans!

Petra van Nes-de Man, Waterschapspartij Hollandse Delta/BURGER OP 1