Selecteer een pagina
B.O.1 column burgerparticipatie 21-05-2019

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Burgerparticipatie. 

Een moeilijk begrip wat op meer manieren uitgelegd kan worden. Na bijna een jaar  met deze coalitie in het college is dat wel duidelijk. Als ik dit woord hoor denk ik aan inspraak van ons als inwoners of overleg met betrokkenen. Ik zou zelfs kunnen gaan denken aan onderzoek onder de inwoners van Ridderkerk op een open en toegankelijke manier en het delen van ALLE informatie in duidelijke taal. 

De partijen van deze coalitie hebben bij de verkiezingen voor de gemeenteraad in 2018 vaak en veel gebruik gemaakt van dit mooie begrip. Om de kiezer over te halen is het in folders besproken en vaak aangehaald bij debatten en in persoonlijke gesprekken. Na de verkiezingen is het begrip ook opgenomen in het coalitie-akkoord dat is aangeboden. Na bijna een jaar is het mooie maar wat moeilijke begrip ineens veranderd in iets wat een aantal partijen totaal anders zijn gaan uitleggen. De inwoner voelt zich geregeld niet gehoord, vergeten of zelfs genegeerd. Bewoners-enquêtes zien we nog steeds nauwelijks en informatie blijft nog veel te vaak achterwegen en wat er gedeeld wordt is lang niet altijd duidelijk. Laten we wel zijn, meer informatie over andere zaken dan waar het college mee bezig is zouden van ons ook in de Blauwkai mogen. Neem de wijkoverleggen….de agenda’s mogen niet in de Blauwkai, terwijl men juist hier met BURGERPARTICIPATIE bezig is! Uitleg van wat zij doen zou wel wat vaker in de krant mogen. Onze partij gebruikt dit woord ook vaak. maar wij doen er iets mee. Wij bezoeken wijkoverleggen, halen meningen op en weten wat speelt in Ridderkerk. Dat vertalen wij in raads-beleid. Voor ons moet de burger weer op 1 komen. Ik wil er voor pleiten dat het begrip burgerparticipatie toegepast wordt in Ridderkerk zoals dat bedoelt is. Wij gaan er in ieder geval voor.

Stefan Coule, BURGER OP 1