Selecteer een pagina
Visie op Oost wat geen plan mag heten

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

De gebiedsvisie Plein Oost in de raad

Er is een visie gemaakt, voor het gebied ‘Plein Oost’ . Dit gaat over het parkje, de winkels met woningen, het gebouw aan de Genestetstraat 2 , de gymzaal aan de Da Costalaan, kinderopvang Baloe en basisschool de Wingerd in wijk Ridderkerk Oost.

Een visie behoort een ‘denkrichting’ te zijn, en niet meer en niet minder. Inmiddels weten we dat het college VISIE en PLAN door elkaar gebruikt, wat maakt dat je niet zo maar met een visie in kan stemmen. Voor Ridderkerk is in deze raadsperiode visie op visie gemaakt . De aanleiding hiertoe is het vaststellen van het Integraal Accommodatie Plan in april 2016. Hierin is aangegeven dat accommodaties (sportcomplexen of delen er van, winkels, scholen en gymzalen) vernieuwd of verplaatste moeten worden. In dit geval de basisschool de Wingerd en kinderopvang Baloe, maar ook diverse wijk-gymzalen zoals voor Oost de zaal aan de Da Costalaan. Voor deze laatste is een vervangende ruimte gedacht in het centrum van Ridderkerk, voor de school is nieuwbouw gepland op de huidige locatie. De visie gaat echter ook over de winkels (voorzieningen) in Ridderkerk Oost, waarover in de visie staat dat deze ‘vooralsnog niet wenselijk zijn’. Dit is absoluut niet de wens van bewoners en wijkoverleg. Zij hebben dit op uitstekende wijze aan de raad kenbaar gemaakt, door ons te mailen en in te spreken bij de commissie vergadering die hieraan vooraf gegaan is. Dat is opgepakt, en er mogen winkels blijven in Ridderkerk-Oost! Dit zou in de toekomst dus ook eventueel in een nieuw complex mogelijk gemaakt moeten worden.

Op de locatie van het pand Genestetstraat 2, én de gymzaal zijn woningen gepland. De gymzaal zou dan verdwijnen uit de wijk. Ook hierover heeft het wijkoverleg zich negatief uitgesproken. Men geeft aan dat de sportvoorzieningen die er zijn, behouden moeten blijven. Judo vereniging To Uchi en tafeltennis vereniging Taveri pleiten, al sinds het vaststellen van het Integraal Accommodatie Plan, voor behoud van de gymzaal in de wijk evenals basisschool de Wingerd. Zij zouden graag deze sport-mogelijkheid nabij de school behouden. Voor hen voldoet de zaal aan (bijna) alle wensen, en óók de gymzaal is een voorziening van grote toegevoegde waarde voor Ridderkerk Oost.

De planning om de gymzaal af te breken, was voor mij aanleiding om niet met de visie in te stemmen. Ik heb dat gemotiveerd met de ‘stemverklaring’: Groep van Nes-de Man is zeker vóór behoud van de winkelstrip, maar óók voor behoud van de gymzaal in Oost. Er kunnen in het Integraal Accommodatieplan nog steeds andere keuzen gemaakt worden.

Dit is nu onderdeel van ons verkiezingsprogramma

Petra van Nes- de Man lijstrekker ‘Burger op 1’ (raadslid groep Van Nes-de Man)