Selecteer een pagina
afval scheiden is GOED, de nota bij de burger leggen NIET

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Afval scheiden is goed, de rekening bij de burgers leggen niet!

Door heel Ridderkerk zijn informatiebijeenkomsten geweest over het nieuwe afvalplan. De avonden waren druk bezocht. Terecht, want er verandert één en ander en dit treft alle inwoners van Ridderkerk. Wat goed is aan het nieuwe afvalbeleid is dat hierdoor (nog) meer ingezet wordt op het scheiden van huishoudelijk afval. Het PMD (Plastic Metaal Drankkarton) afval wordt nu wekelijks opgehaald en er worden ‘kroonringen’ aan lantaarnpalen bevestigd, zodat de PMD zakken vrij van de grond opgehangen kunnen worden en ze niet weg kunnen waaien.

Voorts hoopt men met een extra container voor oud papier ook papier uit het huishoudelijke afval te scheiden. Echter, oud papier is een bron van inkomsten voor veel verenigingen en kerken. Die inkomsten vervallen door het nieuwe afvalbeleid. De compensatie daarvoor wordt 22 februari as. in de gemeenteraad gepresenteerd en wij houden dit scherp in de gaten.

De groene kliko verdwijnt en in de plaats daarvan komen ondergrondse afvalcontainers voor het restafval wat dan weer in de ouderwetse grijze vuilniszakken kan. De wethouder wil dat u voor elke ‘klepbeweging’ gaat betalen, dus voor elke vuilniszak die u in deze container deponeert. Burger op 1 is hier tegen. Er wordt al volop gescheiden en als ‘dank’ moet de burger er nu voor gaan betalen. Dat klopt niet. Bovendien, een halfvolle zak weggooien is niet slim, maar met name voor ouderen is een volle zak (te) zwaar om 200 meter naar een container te sjouwen. Dit is veelvuldig kenbaar gemaakt tijdens de bijeenkomsten en wij delen die bezwaren. Dit geldt evenzo het ophalen van grof vuil. Dat hier straks 40 euro voor betaald moet worden, is ons een doorn in het oog. Als, zoals de wethouder zegt, het nieuwe systeem geld bespaart, kunnen die kosten uit de gemeentelijke afvalstoffenheffing worden betaald. Het beprijzen is een lastenverzwaring voor de burgers en werkt slechts in de hand dat afval straks overal illegaal gedumpt wordt. Niet doen dus!

Petra Van Nes-de Man, Burger op 1