Selecteer een pagina
B.O.1 gaat de straten in met flyers

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

BURGER OP 1

gaat de straat op voor de campagne..

C:\Users\VanNes\Downloads\image1 (7).png

We gaan huis aan huis flyeren, maar hopen ook met u in gesprek te komen over ons verkiezingsprogramma, én de politiek in het algemeen.

 • Wij vinden dat de burger centraal moet komen te staan in het maken van beleid.
 • De burger moet kunnen vertrouwen op goede zorg. Daarvoor krijgen we geld uit Den Haag, dat moet hier ook voor ingezet worden. Er moet voldoende geld beschikbaar zijn voor goed draaiende sociale wijkteams.
 • Gratis openbaar vervoer voor alle AOW-ers.
 • Het ‘gat bij West’ in de geluidswal moet dicht en tussen Drievliet/Oosterpark en de A15-A16 moet een buffer of een geluidwal komen, op korte termijn! Bomen overal langs de Rijkswegen in overleg met Rijkswaterstaat, dus ook bij de tunnelmond bij Oostendam, en Rijsoord.
 • Nieuw Reijerwaard, tussen de Verbindingsweg/Rijksstraatweg/Blaakwetering moet ingericht worden als Woonwijk. Tussen de A15-A16 en de Verbindingsweg is ruimte voor AGF gerelateerde bedrijvigheid. Geen windmolens hier.
 • De kernen/’dorpen’ van Ridderkerk moeten eigen wijkvoorzieningen houden of krijgen, als daar behoefte aan is. Dat zijn o.a. winkels, scholen en sportvoorzieningen. Het integraal accommodatie plan wat hierover gaat, moet herzien worden. Nieuwbouw voor de Wingerd en de Gemini moet op korte termijn opgepakt worden.
 • Bedrijventerreinen aantrekkelijker en veiliger maken. Ridderkerkse bedrijven zo veel als mogelijk voorrang geven bij aanbestedingen. Precario afschaffen.
 • Het afvalbeleid moet worden herzien, dit mag de burgers geen extra geld kosten. Wij zijn wel groot voorstander van hergebruik van papier, glas, groente en tuinafval, plastic en blik.
 • Schone energie moet, maar NIET in de vorm van windmolens in Ridderkerk ofwel druk bebouwd gebied. Subsidie op zonnepanelen terug, en inzetten op warmtepompen en betere isolatie.
 • Bewustwording van de klimaatverandering als het gaat om waterberging, op gemeentegrond maar ook in de eigen tuinen.
 • De wijkagent meer zichtbaar op straat. Goed contact met de BOA’s en buurtpreventies. Deze laatste ondersteunen waar dat kan.
 • Meer woningen, huur en koop voor starters en jonge gezinnen, door nieuwbouw maar ook door doorstroming te bevorderen.
 • De financiën moeten op orde blijven, geen verhoging (behalve inflatie) WOZ. Voor monumenten kan een korting op de WOZ gerealiseerd worden.