Selecteer een pagina
bus 601 BLIJFT RIJDEN, MET DE HUIDIGE CHAUFFEURS !

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Zorgen om de chauffeurs van buslijn 601?! (november 2017)

Maart 2018….Chauffeurs richten met Jolanda en Carsten een eigen ‘buurtbus vereniging’ op! C:\Users\VanNes\Pictures\B.O.1 verkiezingsprogramma foto's (2) 02-2018\IMG_3318.JPG

In de raad van 23 november j.l. heb ik, met anderen, een motie ingediend om te onderzoeken welke stappen ondernomen moeten worden om buslijn 601 aan te laten sluiten bij buslijn 602, mét behoud van de huidige chauffeurs!

Door deze motie in te dienen in een raadsvergadering, hebben we als gemeenteraad bij het college aangeven dat we een onderzoek willen naar het voortbestaan van buslijn 601 mét de huidige chauffeurs. Dit zijn vrijwilligers die al jaren deze bus besturen, eerst als buurtbus Rijsoord , en nu als lijn 601 van de RET. Wel nadrukkelijk nog steeds als buurtbus mét vrijwillige chauffeurs. Rob Bisdom, één van de chauffeurs heeft mij op de problemen attent gemaakt, dit hebben we raad breed duidelijk kunnen maken, waardoor de motie kans had om aangenomen te worden.

Lijn 602 rijdt in Albrandswaard, met vrijwillige chauffeurs en vrijwilligers die de bedrijfsvoering doen. Zij hebben de vereniging Buurtbus Albrandswaard opgericht. Ook in Barendrecht is belangstelling voor een buurtbus, dat zou dan lijn 603 worden, ook ondergebracht bij de vereniging. Ik heb met het bestuur van deze vereniging gesproken, en zij zijn ook van harte bereid om lijn 601 te ondersteunen.

Voor lijn 601 heeft de gemeente Ridderkerk nu de bedrijfsvoering ondergebracht bij een commerciële partij in IJsselmonde. Maarten van der Staay (bestuurslid buurtbus Rijsoord van het eerste uur) en ik is na gesprekken met de chauffeurs duidelijk geworden dat zij de bus niet langer willen besturen, als de bedrijfsvoering bij deze commerciële partij blijft. Dit heeft alles te maken met slechte communicatie o.a. veroorzaakt door een ‘cultuur’ verschil tussen ‘Ridderkerkse’ vrijwilligers en een ‘Rotterdamse’, commerciële directie.

Deze problemen waren aanleiding om de motie te maken. Deze is door bijna alle Ridderkerkse fracties ondersteund, alleen de CU was tegen. In de tekst stond o.a. ‘dat de buslijn mede door de chauffeurs een succes is geworden; dat wij deze chauffeurs een warm hart toe dragen; en, of lijn 601 behouden kan blijven door wat organisatie betreft bij lijn 602 aan te sluiten’. Hiermee heeft de raad aangegeven welke richting zij denkt. Dat de chauffeurs dit van harte ondersteunen blijkt uit hun betrokkenheid en hun strijd voor aansluiting bij buslijn 602. Hiervoor heb ik diep respect. Zelfs elke raadsvergadering waar dit op de agenda stond, waren zij present.

Inmiddels is het besluit genomen, zij mogen o.l.v. Jolanda en Carsten een vereniging oprichten die de bus laat rijden, de roosters maakt enz. Waarschijnlijk m.i.v. april/mei. In augustus komen er ook nieuwe bussen. Dan kunnen de vrijwillige chauffeurs weer met plezier hun ritten rijden!!!

Petra van Nes-de Man, ‘Burger op 1’