Selecteer een pagina
Tarief afval beleid op een rijtje

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

16 december jl. was in de raad één van de agendapunten het vaststellen van de belastingtarieven. De tarieven vaststellen is financiën dus dit viel onder wethouder Oosterwijk, het afvalbeleid valt onder verantwoording van wethouder Japenga.

Maart 2019 is het beleidsplan ‘Afval en Grondstof’ aangenomen door de raad met de ‘voorkeursvariant 2’ van het college. Dit houdt in dat u een basistarief afvalstoffenheffing betaald, per jaar, inclusief:

de grijze gechipte mini-container voor restafval PMD 26 keer, per jaar aanbieden.

Dit is een zeer ruim aantal omdat er rekening is gehouden dat PMD gemiddeld ongeveer 50% van het totale afval in de grijze container voor restafval zal zijn. Niet in gewicht maar in volume. De container wordt niet gewogen, het gaat hierbij om het aantal keren dat men de container aan straat zet om opgehaald te worden.

In het geval van ondergrondse container kunt u 104 maal een afvalzak met een inhoud van 60 liter in de container gooien, per jaar.

Als u minder aanbiedt, zult u restitutie krijgen van €3,- per keer dat de container minder dan 26 keer p.j. is aangeboden. Voor de hoogbouw is dat €0,75 per afvalzak, p.j.. Als u meer aanbiedt, bijvoorbeeld indien u twee containers heeft (laagbouw) of bij de hoogbouw meer dan 104 maal afvalzakken weggegooid, dan betaalt u respectievelijk extra €3,- per aanbieding van de container of €0,75 per afvalzak’.

( https://raad.ridderkerk.nl/Documenten/Beleidsplan-Afval-en-Grondstoffen-2019-2023-Vastgesteld.pdf )

Half juli 2021 (zomervakantie!) heeft wethouder Japenga het college voorgesteld een basistarief in te stellen zónder klepbewegingen (afvalzak in de ondergrondse container) of aanbieden mini-container, zonder hiervoor instemming van de raad te vragen, wat hoort bij nagenoeg elk voorstel.

Dit zou in houden dat u m.i.v. 2022, €310,56 voor een meerpersoons h.h. / €223,56 voor een éénpersoons h.h. gaat betalen voor uw afval. Zo staat het ook in het raadsvoorstel van 16-12 jl.

(Dat was in: 2021 €325,44 – meerpersoons h.h. / 234,36 éénpersoons h.h.; in 2020 €304,08– meerpersoons h.h. / 219,00 éénpersoons h.h.)

Maar dan bent u er niet want eind 2022 krijgt u dan de afrekening van al de afvalzakken die u gedeponeerd hebt en alle keren dat u de mini-container hebt aangeboden.

Dan lijkt het of de afvalstoffen heffing nauwelijks omhoog gegaan is.

Wij zien dit al als een ‘verkiezingsstunt, immers hr. Japenga u hebt het goed gedaan die kosten nemen nauwelijks toe.

Het voorstel waar de raad mee heeft ingestemd in 2019 hebben wij in de tarieven kunnen verwerken door het voorstel vorige week donderdag te amenderen. Deze misstap van de wethouder/college probeerden wij al in november duidelijk te maken maar het is altijd ontkend. Het feit dat nu een grote meerderheid van de raad instemt bevestigd ons gelijk hierin.

U gaat nu dus €388,56 voor een meerpersoons h.h. / 301,56 voor een éénpersoons h.h. betalen, mits u het redt met de twee klepbewegingen per week en één keer mini-container legen twee wekelijks.

We kunnen dit niet mooier maken maar wel EERLIJKER. De beperking in afval deponeren is om u bewust te maken van hetgeen u weggooit als RESTAFVAL. Dit moet zo veel mogelijk beperkt worden door zo goed mogelijk uw afval gescheiden weg te gooien zodat veel hergebruikt kan worden.

Dat is een doelstelling waar we allemaal volledig achter staan denken wij.

Dit gaf veel uitzoek-werk maar samen met Stefan Coule is dit prachtige gelukt.

Heffing 2020

Heffing 2019 anders opgebouwd?