Selecteer een pagina
B.O.1 Column Combinatie 16-12-2-21

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Vanavond alweer de laatste raadsvergadering van 2021. Wederom een jaar met Covid ons dagelijks. Gelukkig is dit geen belemmering gebleken voor de gemeentelijke activiteiten. Zie de o.a. nieuwbouw Gemini en de plannen nieuwbouw Wingerd en Noord.  

Het Winkelhart wordt aangepakt en met een 3de grote super uitgebreid. Bijzonder dat zij als 4de grote super toekomst zien in centrum Ridderkerk. Door deze vestiging blijft het winkelcentrum echter verstopt achter dichte muren. Hier woningen i.p.v. winkels, ramen en balkons aan de staat-zijde, had hier een mooie, open entree van het winkelhart gemaakt met aantrekkelijke woonlocatie.  

De gebiedsvisie Rivieroevers, vanavond in de raad, nov. 2019 opgestart inclusief participatie ronden met uiteindelijk veel reacties. Vergelijkbaar met Oosterpark, inclusief de opmerkingen dat veel reacties niet terug komen in de visie. Een verplichte MER (Milieu Effect Rapportage) hierbij zou een hulpmiddel moeten voor weloverwogen keuzes tussen ontwikkeling en effecten op leef/milieu. Men heeft de verkeerstoename, effect!, echter vergeten! Uitgangspunt: de gebiedsvisie is opgezet om ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid langs de oevers Noord en de Maas te verbeteren. 

Helaas, recent openden wethouders de Picknick bezorg-hub van ca 1.500 m2 aan de Noord bij Slikkerveer.  Panatonnie heeft inmiddels oude panden gesloopt maar nog geen omgevingsvergunning voor een distributiepand van 40.000 m2, aan de Noord bij Slikkerveer; ca 50 laaddocks, 24/7 bedrijvigheid! Volgens ons hangt de vergunning op de verkeersbewegingen. 

Distributie centra horen hier helemaal niet thuis, de Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 (vastgesteld 2017) bevestigt dit.  

Citaat: ‘als kansen zich voordoen om locaties langs de rivier te transformeren naar recreatieve gebieden, groen en woningbouw in groen, benutten we deze mogelijkheden’. Dat is in deze visie helemaal losgelaten.

Volgens de MER kunnen in Bolnes en Slikkerveer, langs de rivier nog veel woningen bebouwd worden. Men denkt  in woontorens bijvoorbeeld nog eens 200 woningen bij de Schans. Nog meer hoogbouw daar? Nog meer verstening, nog meer verkeer? Immers op deze locatie kom je niet ver zonder auto. 

Waar blijft recreactie, groen en wonen in groen? 

Inwoners en raad hebben terecht gevraagd naar de onderbrekende onderbouwing voor bijv. verwerking van de verkeerstoename. Dit voorstel schept verwachtingen met name bij project ontwikkelaars. Willen we dat? Verkeer is nu al problematisch. Geen woontorens langs de rivier en zeker géén distributie centra hier. Eens moeten we inzien dat groei de balans tussen leven en werken in Ridderkerk ernstig verstoord. Dat punt nadert volgens ons snel, zeker met dit soort plannen. 

Bijna kerst. We wensen jullie fijne dagen van vast een gezond en mooi 2022! Laat dit ook een mooi verkiezingsjaar worden met tijd voor verandering. 

BURGER OP 1, Petra van Nes -de Man, Monique Weijers en Stefan Coule