Selecteer een pagina
Ingezonden brief Combinatie Botterhof

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

BURGER OP 1 staat voor inspraak voor inwoners van Ridderkerk. Niet slechts eens in de 4 jaar, tijdens de verkiezingen, maar meepraten over iedere ingrijpende beslissing die genomen wordt over uw leefomgeving of -omstandigheden. Wij drukken iedereen graag met de neus op de feiten wanneer het mis gaat met participatie. Maar wij hangen graag de vlag uit wanneer het goed is gegaan.

Het participatietraject rondom de totstandkoming van woonproject De Botterhof Drievliet, is een proces geweest om de vlag voor uit te hangen. Daar ging wel een heel verhaal aan vooraf.

Mei 2016 ontvingen buurtbewoners een brief van de gemeente dat men voornemens was het leegstaande gebouw, vroeger dependance van basisschool De Botter, de komende 10 jaar te gebruiken voor het huisvesten van 18 vergunninghouders. Een beperkt groepje buurtbewoners werd uitgenodigd voor een bijeenkomst waar men informatie zou krijgen. Ter plekke aangekomen werden genodigden opgewacht door politieagenten, zoveel waren er lang niet waargenomen in de wijk. Burgemeester en wethouder liepen nerveus rond, roepend dat niets “plenair” mocht plaatsvinden. Dit betekent dat men vooral niet wilde dat de kleine groepjes, die bij de verschillende standjes informatie konden halen, zich tot 1 groep zou vormen, die gezamenlijk vragen kon stellen en antwoorden kon krijgen. Doodsbang voor de buurtbewoners werd geroepen dat men vooral vertrouwen moest hebben in het bestuur en toekomstige bewoners van de school.

Buurtbewoners hebben zich daarop razendsnel verenigd in een stichting SBD (Stichting Buurtbelang Drievliet) die gesprekspartner van de gemeente is geworden, onder het motto “niet beslissen over ons, maar met ons”. In deze tijd, waarin volop contact met de politiek werd onderhouden, is mijn belangstelling voor de lokale politiek ontstaan.

Uiteindelijk heeft de Turkije-deal definitief een streep door het plan gezet. Toen vervolgens bleek dat de gemeente de school wilde gaan verkopen, heeft de stichting laten weten ook een voorstel voor verdere ontwikkeling te willen doen. Inmiddels maakte de ontwikkeling van De Botter deel uit van de portefeuille van wethouder Oosterwijk. Hij heeft het aangedurfd de stichting 6 maanden de tijd te geven met een ontwikkelvoorstel te komen. Architect en projectontwikkelaars werden door de stichting uitgenodigd een voorstel te schetsen. Ieder voorstel werd in een “garagebijeenkomst” aan de buurtbewoners voorgelegd voor stemming. Ambtenaren werden onze overlegpartners. Samen is het gelukt tot een plan te komen, een hofje met 18 appartementen, waarvan de bouw inmiddels begonnen is. Een uniek project. Een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie.

Een traject waar BURGER OP 1 de vlag voor uitsteekt.