Selecteer een pagina
collum De Centrum-ring rondom het winkelhart

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Herstructurering van de wegen rondom ons winkelcentrum stond gisteravond op de agenda van de raadscommissie. Vijf bewoners hebben hun visie met ons gedeeld door in te spreken. Dat is veel en geeft dus aan dat het leeft…. dachten wij! Blijkt dat drie van de vijf, bewoners Verlengde Kerkweg, zo ongeveer als enige aan de inspraakronde hebben deelgenomen. Later mocht de BIZ Winkelhart, de winkeliersvereniging, aanhaken, die waren ze vergeten. Weinigen weten hier dus van terwijl het grote impact heeft op velen, zoals ook bewoners Frans Halsstraat. Het bureau, ingehuurd om de plannen te maken deed ook de participatie. Deelname ca 20 inwoners én medewerkers. De andere insprekers, bewoners van de monumentale boerderijen langs de Frans Halsstraat wisten van deze commissievergadering door de krant te lezen.

Het bureau heeft samen met die handvol ‘participanten’ en de gemeente uit vier, door hen opgestelde opties gekozen voor ‘variant twee’ : het Koningsplein, de Schoutstraat, Verlengde Kerkweg, Ridderstraat en een stukje Geerlaan zouden éénrichtingsverkeer moeten worden. Bewoners van de Verlengde Kerkweg zijn tevreden met deze keuze, de BIZ voelde meer voor een aangepaste variant vier, voor zover zij tijd hadden dit te overleggen met de winkeliers…. de gemeenteraad kreeg ‘variant twee’ voorgelegd als uit te werken plan. BURGER OP 1 kijkt liever naar het totaal beeld, wat willen we nu met het winkelcentrum en deelt de mening van de BIZ hierin. Hoe herstellen de winkeliers zich en welke impact hebben de aanpassingen deel 1 op het winkelend publiek. Ons Winkelcentrum moet meer aantrekkelijk worden. De BIZ speelt hierin dan ook volgens ons een uitermate belangrijke rol. Het is niet de eerste keer dat zij gepasseerd worden bij plannen rondom ons centrum. Bij de besluiten voor aanpak buitenruimte is ook niets van hun ideeën overgenomen. Externe bureaus lijken uit te maken hoe het centrum van Ridderkerk er straks uit gaat zien, en zij krijgen wethouders zo ver dat ze hierin mee gaan. Totaal vergetend waarom zij op die plek zitten, namelijk om de Ridderkerker te dienen.

Centrumvisie deel 1 betreft het weghalen van 50 gratis parkeerplaatsen, verplaatsen van de weekmarkt naar achter AH en het afsluiten toegang parkeerplaats vanaf de Geerlaan voor gemotoriseerd verkeer. Dan moet dus ALLE verkeer via de Frans Halsstraat, die ook een busroute wordt i.v.m. éénrichtingverkeer Verlengde Kerkweg. Deze weg wordt 3,20 m breed, passeren kan dus niet meer ook niet voor bus of hulpdienst. BURGER OP 1 pleit voor uitstel en heeft de wethouder gevraagd dit plan een jaar in de kast te leggen, i.p.v. een raadsbesluit in september.

Dat een centrum-ring ingericht wordt als 30 km weg is goed, maar het winkelcentrum moet goed bereikbaar blijven, ook met de auto want met alleen met OV en fiets redden we dat niet.