Selecteer een pagina
column Hoe gaan we om met participatie

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Participatie betekent ‘actieve deelname’. Ook de gemeente Ridderkerk predikt dit en bij elk voorstel staat hoe ‘geparticipeerd’ is.

We kennen de wijkoverleggen. U kan deelnemer zijn en de vergaderingen bijwonen en u kan, als iets speelt in uw omgeving, incidenteel aanschuiven om hierover met het wijkoverleg te praten. Ik woon in Rijsoord, ben deelnemer van mijn eigen wijkoverleg maar bezoek als raadslid (voor Corona) de ander wijkoverleggen als ‘vaste’ gast, evenals mijn collega’s van BURGER OP 1 Stefan en Monique.

De naam van onze politieke partij BURGER OP 1 hebben we gekozen omdat wij er voor u, de burger, willen zijn! Wij hechten zeer aan hetgeen u vindt. Daarnaast maken we wel een ‘partij’ afweging voordat we een mening vormen. Wij brengen dat in praktijk door met u in gesprek te gaan en bijeenkomsten en werkgroepen te bezoeken. We zijn de afgelopen jaren in gesprek geraakt met o.a. Lucht&Geluid West, StichtingBuurtbelangDrievliet, 3VObiothoop, mensen die gebruik maken van WMO taxi-vervoer, maar ook bewoners van Ridderkerk Oost die zorgen hebben over de nieuwbouw van de scholen en plannen rondom de winkelstrip evenals bewoners van Rijsoord over de herinrichting van de Pruimendijk. Veel contacten zijn blijvend. Een aantal projecten loopt goed, samen met inwoners. Neem de woningbouw op de plek van de school aan de Windmolen, samen met SBD. De samenwerking met Lucht&Geluid resulteert in een geluidwal bij West en indirect een geluidwal bij Oost. Acties om de Beverbol in Bolnes te behouden liepen helaas op niets uit. De steiger in de Waal bij de molen is nu onderwerp van gesprek waarbij BURGER OP 1 aanwonenden bijstaat. Een voorbeeld waarbij participatie totaal niet werkt is de herinrichting Pruimendijk. Ruim 70 handtekeningen opgehaald, geparticipeerd waar mogelijk maar de mening van de bewoners wordt volledig genegeerd. De absurde plannen om daar een ‘auto-te-gast’ weg van te maken gaan gewoon door. Over een traject van 3,5 km doorgaande weg met veel fietsende scholieren, veel aanwonenden, de nodige bedrijven (vrachtwagens) en landerijen (landbouwmachines). Fietsers hebben hier straks vrij spel en al het gemotoriseerde verkeer moet wachten of achteraan aansluiten. De snelfietsroute F15 door Rijsoord is nooit aan snel-fietsers voorgelegd. Deze loopt óók over de Pruimendijk en vervolgens over de smalle fietspaden langs de Rijksstraatweg. Alternatieven vonden geen gehoor. Bij de nieuwe inrichtingsplannen voor het Oosterpark, de zoveelste in korte tijd, geeft de gemeente ook geen krimp. Bewoners vragen met klem om niet nog meer water te graven want waar water is kan je niet wandelen en geen groen aanplanten. Ook hier werkt participatie niet! Soms lijkt het of de gemeente dit inzet zoals het bedoeld is, maar we lopen ook nog te vaak tegen projecten aan waarbij men volledig voorbij gaat aan de kennis en wensen van bewoners en gebruikers.

Binnenkort komt de evaluatie participatiebeleid naar de raad. Deze begint met ….PARTICIPATIE MOET JE DOEN!… Dat zou toch voldoende duidelijk moeten zijn. Gemeente luister naar hetgeen bewoners inbrengen en gebruik dat wijs. Dan is een ‘nee, dit kan niet’ ook acceptabel.