Selecteer een pagina
HOV verdiepingsstudie

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

HOV verdiepingsstudie https://raad.ridderkerk.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-RK/2021/25-november/20:00

Dit voorstel is met 18 stemmen voor en 10 stemmen tegen aangenomen. Ondanks de forse subsidie van de MRDH gaat dit de gehele oppositie een stevige stap te ver.

HOV, wat moeten wij er mee
In de bestuursovereenkomst R-net Rotterdam Ridderkerk, één van de vele bijlagen bij dit raadsagendapunt, lees ik:

Overwegende dat:

De OV-infrastructuur van de R-netlijn binnen Ridderkerk van voldoende kwaliteit is en aanpassingen hooguit betrekking hebben op de instelling van verkeersregelinstallaties.

De wethouder gaf in de commissie al aan dat de RET (die verantwoordelijk is voor R-net) geen extra eisen stelt als vrije busbaan of passeerstrook om deel uit te maken van R-net, hetgeen ook hierin te lezen is. Ridderkerk zou alleen maar Verkeerregelinstallaties aan moeten passen.

Dit zou al voldoende moet zijn om onderdeel uit te mogen maken van het R-net bussennetwerk. Ze rijden al, dat zijn de rode, meer luxe bussen.

Dit zou voor de MRDH € 7.4 miljoen en voor Ridderkerk 2.1 miljoen besparen!

Als je binnen de verdeelsleutel van MRDH 78% subsidie en Ridderkerk bijdragen 22% de verkeerslichten aanpast, de bushaltes overdekt maakt met ruimte om ca 20 fietsen goed te kunnen parkeren en goede informatie borden plaatsen zou dat voor de komende 10 jaar prima zijn voor Ridderkerk.

De HOV visie is in 2020 in de raad behandeld en deze is gemaakt om de provincie over de streep te halen de ruimtereservering voor een tram door het centrum van Ridderkerk te schrappen. Door deze ruimtereservering mocht Ridderkerk geen bouwactiviteiten ondernemen op dit tracé.

Volgens de wethouder zouden we met meer asfalt en minder haltes 3 minuten eerder bij Zuidplein arriveren, dat is de insteek, ook in de raad van 25 november.

De investeringen, het toevoegen van extra asfaltstroken, de zogenaamde passeerstroken met een totale lengte van 130 meter en het kappen van volwassen bomen, geeft dat wij veel moeite hebben met de verdiepingsstudie HOV. Volgens ons moet het er zo ongeveer uit gaan zien, als eerst bij de rotonde Populierenlaan-Goudenregenplantsoen.

De passeerstroken die nu in de eerste fase worden uitgevoerd geven extra rijbanen naar de rotondes toe.

Ipv deze passeerstroken mee te laten lopen tot óp de rotonde moet ca 40 m. vóór de rotonde de bus weer op de bestaande rijbaan invoegen m.b.v. een verkeerslicht. De lengte voor passeer-gelegenheid is 60 meter. De gemiddelde auto rijdt sneller dan de bus op een rotonde af omdat deze nu eenmaal veel gemakkelijker de rotonde nemen met een snelheid die hoger ligt dan die van een bus. Dat behoeft geen uitleg, dat zie u allemaal wel voor u…. dit in combinatie met de ‘race’ om de bus voor te blijven ofwel het rode verkeerslicht voor te zijn gaat bijzondere taferelen geven, dat kan ik u verzekeren.

Daarbij komt dat de bus elke 10 minuten langs komt, tot vroeg in de avond. Dat is gegarandeerd en dat is dan wel een voordeel van R-net.

Om aan de tijdwinst van 3 minuten op het traject tot aan Zuidplein te werken zou dit dus een ‘versnelling’ moeten geven.

Dan alle drie de rotondes op de Vlietlaan, die worden in fase twee aangepast. Zij hebben echter een kleine draaicirkel waardoor de bus daar vol in de remmen moet om met gepaste snelheid de rotondes te passeren.

De rotondes op de Vondellaan worden aangepast dmv het aanleggen van passeerstroken

Het kruispunt Lagendijk-burg. de Zeeuwstraat wordt verbreedt, daar komen twee banen bij over een lengte van een passeerstrook.

Na de rotonde Goudenregenplantsoen mét passeerstroken, door naar de Verbindingsweg. Daar zorgen de slimme verkeerslichten er voor dat de bus op tijd groen licht krijgt zodat deze niét hoeft af te remmen …. tenzij er vrachtwagens vóór de bus rijden, nu de kans daarop is op het bedrijventerrein levensgroot. Zeker nu steeds meer gebouwd gaat worden. Maar gelukkig lopen nu vanuit het bedrijventerrein ook onderzoeken naar die verkeersafwikkeling.

De nieuwe IJsselmondse Knoop krijgt géén vrije busbaan. Dan de A15 op, daar moet de bus de afslag Europoort oversteken en daar is over een groot deel geen vluchtstrook. Het stukje de fly-over richting Zuidplein heeft gelukkig wel een vluchtstrook dus áls RWS toestemming geeft om die te gebruiken bij files, kan de bus daar over een lengte van ruim 1,5 kilometer áltijd doorrijden, maar die toestemming is er nog niet.

Last but not least: een beperking die het zo wie zo lastig zal maken om die 3 minuten tijdwinst te behalen is dat overal waar oversteekplaatsen voor voetgangers of fietsers, zij voorrang hebben. Juist in de ochtendspits, het tijdstip waarop de bus vol kan zitten, zijn heel veel scholieren op de fiets onderweg.

Besteedt de € 9.5 miljoen liever aan het volledig elektrisch maken van de bussen en een bus-laadstationplaatsen. Daar zouden wel allemaal veel meer bij gebaad zijn en dat is er voorlopig ‘uitbezuinigd’.

Wij hadden dus graag het geld anders besteed. Maar wat minstens zo belangrijk is, is dat dit nu besloten is en dat inwoners weer het nakijken hebben. Besluit genomen, subsidie toegezegd dus het plan wordt uitgevoerd en u/jullie mogen meedenken waar de te kappen bomen of het groenperk geplaatst en ingericht wordt.

Net als bij de presentatie van deze mega plannen is burgerparticipatie nergens

toegepast.