Selecteer een pagina
geluidswal langs de A15/A16 Ridderkerk

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

C:\Users\VanNes\Documents\B.O.1 campagne markt geluidswal kaartje 18-03-2018.jpgde witte lijnen zijn de bestaande geluidswallen. Linksboven de Leo van Leeuwen-wal, rechts de betonnen geluidwal. Daartussen ‘het gat’.

Onze lijsttrekker Petra van Nes- de Man heeft al jaren intensief contact met de werkgroep Lucht en Geluid West, waarvan Peter van Veelen lid is, over de luchtkwaliteit en geluidbelasting in Ridderkerk. De werkgroep is ontstaan vanuit het wijkoverleg West. Zij hebben de kennis en apparatuur in huis om professioneel luchtkwaliteit ( fijnstof) en geluid te meten. Dit hebben zij al een aantal malen gedaan, hiervan mooie rapporten gemaakt en deze aan de wethouder Milieu, dhr. Japenga, aangeboden. Deze zijn steeds in goede orde ontvangen om vervolgens in de la te verdwijnen.

Goed te zien is het ontbreken van een geluidwal of robuuste buffer bij het Oosterpark, om Drievliet zo goed al mogelijk te beschermen tegen geluidoverlast en fijnstof, evenals Oostendam en Rijsoord. Om de leefkwaliteit in Drievliet te verbeteren is sinds 2015 de werkgroep 3VOBiothoop opgericht. (zie hun website) Petra is vanaf het begin betrokken geweest bij de oprichting en overlegt met regelmaat met de werkgroep. Ook heeft zij beide werkgroepen met elkaar in contact gebracht. Bij de bouw van Drievliet is aangeven dat er een aarden wal zou komen langs de A15 die onderdeel zou uitmaken van het Oosterpark. Dit idee is echter snel losgelaten, omdat het te duur werd. De wijk is gebouwd en het park aangelegd. In het park zijn veel Essen geplant. Nu is de Essentaksterfte in deze bomen geconstateerd, en moeten er veel gekapt worden. Dit, maar ook groot onderhoud om achterstallig onderhoud op te pakken, maakt dat het een kaal park wordt. Hierdoor kan men vanuit de woningen en het park gemakkelijk de Rijksweg zien, horen en inademen. Samen met 3VObiothoop praten we met de gemeente, Staatsbosbeheer en de Natuurvereniging IJsselmonde hoe hier mee om te gaan. 3VObiothoop en BURGER OP 1 werken aan een goede oplossing voor deze problemen. Ook daar zal een geluidwal of buffer moeten komen. Eén idee wat snel te realiseren zou zijn, is heuvels in het park en die beplanten of er schermen op zetten. Dit zou op korte termijn kunnen omdat men groot onderhoud aan het park moet doen. Het idee van heuvels wordt nu door de gemeente uitgewerkt, we vragen ons alleen wel af, over welke hoogte de gemeente praat. Ondertussen blijven we onderzoeken wat hier mogelijk is.

Petra heeft contact met een onderzoeksbureau in Delft, over een soort ‘dak’ over de Rijksweg, wat met behulp van techniek die in de off-shore ontwikkeld is, relatief gemakkelijk hier toegepast zou kunnen worden. Als het kan wil zij hier graag nader onderzoek naar laten doen in de nieuwe raadsperiode.

Om het ‘gat bij West’ te dichten is in de raad van 25-01-2018 een voorstel in de raad aangenomen. Zie hieronder een samenvatting van mijn bedrage. (http://raadsinformatie.ridderkerk.nl/gemeenteraad/vergaderstukken_41077/item/vergadering-gemeenteraad_952.html)

Gat A15-A16

In maart 2014 is het Leo van Leeuwen ‘lucht scherm’ geplaatst (zie het kaartje witte lijn links boven) Zes meter hoog, beton en glas. In het collegeprogramma 2014-2018 staat dichten van het gat in de geluidswal, voor 2015 e.v.(en verder) Dat ‘en verder’ werd uiteindelijk dec. 2016 voor het eerste overleg. Nu, begin 2018 ligt er eindelijk een voorstel wat nauwelijks een voorstel is maar veel meer een visie of visioen zou kunnen noemen. Het wordt aan de markt overgelaten, we gaan er als gemeente niet in investeren. De Luchtkwaliteit verbetert niet en de geluidbelasting neemt nauwelijks af. Waarom staan er geluidschermen dan langs de Rijkswegen, zelfs tot 6, 7 of 8 meter hoog?

De raad krijgt nu één serieus document met vormen van afscherming zoals aarde wal met beton of glas, al dan niet aansluitend op de bestaande geluidwal, met voordelen en nadelen. Er is echter nog altijd één groepje bewoners die zicht op de Rijksweg wil behouden. Dan is er maar één oplossing mogelijk, een scherm van glas, aan de Rijkswegzijde, maar het is de vraag of zij daar tevreden mee zullen zijn. Want ook Groep Van Nes-de Man/BURGER OP 1 is er van overtuigd dat het gat dicht moet. En dan ook echt dicht, aansluitend op de bestaande wal. Zelfs onder het viaduct door bij de Lagendijk is een aansluiting gemaakt op de geluidwal, dus dat moet hier zeker ook!

Het stukje geluidwal wat door de gemeente zelf betaald is, in 2014, aansluitend op het Leo van Leeuwen scherm, is 4 meter hoog, 40 meter breed heeft ons ca. € 30.000,– gekost. Als je dat omzet in een dergelijk scherm van ca. 340 meter, kom je uit op € 255.000,– nu geeft Kuijpers aan dat dit ca. € 600.000 moet kosten. Dit verschil is wel heel groot. Dan gaat het over een beton scherm. Waarom wordt daar niet op ingezet, met langs de bovenrand van de gehele geluidwal zonnepanelen? Dan wil de provincie vast ook meebetalen, en hoeven we met een bijdrage van gemeente Ridderkerk niet in te zetten op een marktpartij, die vervolgens zelf bepaald hoe het stukje geluidscherm er uit gaat zien.

Het zogenaamde voorstel over de softs, is naar de raad toe absoluut geen serieus raadsvoorstel. Collega’s haalden dat ook aan in de commissie, dat is gewoon een reclame folder. Als u dit als voorstel naar de raad stuurt, hoe serieus neemt u zelf dan de optie voor Softs? De lobby van de wethouder ten spijt, als u aan uw belofte in het collegeprogramma tegemoet wilt komen, in uw raadsperiode, had hier een echt, goed onderbouwd, met een dekkingsvoorstel, stuk moeten liggen. Dit is alleen een voorstel om het voorstel, en dan is het aan de markt of aan de raad als het niet in deze raadsperiode is gelukt het ‘gat’ te dichten.

Ondertussen speelt dit al bijna vier jaar…dit geeft wel veel vertrouwen aan burgers en de werkgroep in dit college.

Ongeveer de gehele raad vond dit een goed voorstel en stemde in. Petra van Nes-de Man niet, en heeft niet ingestemd. De motivatie hiervoor zal inmiddels duidelijk zijn.