Selecteer een pagina
Miljoen bezuinigd op zorg

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Hoe kunnen we de burger beter aan zet laten zijn?

Door contact op te nemen, of een oproep te doen om reacties van mensen op te halen, als er nieuw beleid gemaakt wordt. Eén voorbeeld hierin is de persoonlijke begeleiding die ik mensen heb gegeven rondom de her-indicering huishoudelijke hulp in 2014. De afgelopen raadsperiode heeft het huidige college elk jaar ca. € 1.000.000 bezuinigd op Zorg en Welzijn. Dit is geld wat vanuit Den Haag voor de zorg in Ridderkerk bestemd is. Dit is te zien in de jaarrekening van de gemeente. Dit is zorg-geld wat niet is uitgegeven aan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, versterking voor de wijk-teams, aanpassingen aan de woning ten behoeve van mensen met een beperking en zo zijn er meer zaken die dit college niet heeft opgepakt, of heeft genegeerd. Dit moet en kan in de toekomst echt beter. We krijgen het geld, gebruik dat dan ook! Door actief in te zetten op persoonlijke begeleiding (2014), van bewoners die fors gekort waren in de huishoudelijke hulp, heb ik 38 mensen kunnen helpen aan meer uren dan de standaard 1,5 uur die voor bijna iedereen werd gehanteerd. De keukentafelgesprekken die aan de her-indicering vooraf zijn gegaan zijn ondeskundig aangepakt, en er is niet gekeken naar medische dossiers van mensen. Om de vier/vijf jaar vind voor een ieder een her-indicering plaats. Dit is de aanleiding moeten om dit nu wél goed op te pakken. Wij gaan dit in ieder geval op de voet volgen.

Petra van Nes-de Man, Lijsttrekker BURGER OP 1