Selecteer een pagina
Essentak sterfte persbericht NRIJ aangevuld met foto’s Petra

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

 

 

Schiedam, 20 september 2017

Aanpak Essentaksterfte in Oosterpark en Wevershoek

Staatsbosbeheer start binnenkort in opdracht van Natuur- en recreatieschap IJsselmonde

met de aanpak van de essentaksterfte in het Oosterpark in Ridderkerk en de Wevershoek in Rijsoord. In oktober worden bomen die verwijderd moeten worden zorgvuldig geselecteerd. Vervolgens worden deze geblest, oftewel gemarkeerd met een gekleurde stip of streep. Tussen november en april worden de gemarkeerde bomen gekapt en afgevoerd. De maatregelen zijn nodig in het kader van de essentaksterfte, een ziekte waardoor naar verwachting zeker 90% van de essen in Nederland zal sterven. Staatsbosbeheer organiseert op 2 en 5 oktober informatiebijeenkomsten voor omwonenden van de recreatiegebieden.

Verspreid over de gebieden van Natuur- en recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) staan veel essen. Het bestuur van het schap heeft op 7 juli van dit jaar besloten om ook in haar schapsgebieden de ziekte aan te pakken en zieke bomen te verwijderen. Staatsbosbeheer voert sinds 1 januari 2017 het beheer uit namens NRIJ en zal de gebieden meenemen in haar landelijke aanpak van deze ziekte.

Zie hieronder de bomen die weg moeten, ze zijn voorzien van een rode stip.(PJvN)

Essentaksterfte

De es, een voor het Nederlandse landschap belangrijke boom, gaat op grote schaal dood aan de gevolgen van de agressieve schimmelziekte ‘essentaksterfte’. De es is een inheemse boomsoort die door heel Nederland voorkomt en niet herstelt van deze ziekte, die in een steeds hoger tempo toeslaat. Inmiddels is meer dan 80 % van de essen in Nederland aangetast. De verwachting is dat hooguit 10 % van de essen de ziekte zal overleven. Door de aantasting zijn de zieke bomen zwak en kunnen makkelijk omvallen. Reden voor het NRIJ en Staatsbosbeheer om in te grijpen. Met het weghalen van de zieke essen wil Staatsbosbeheer voorkomen dat omvallende essen of essentakken gevaarlijke situaties veroorzaken.

Regulier onderhoud

Onderdeel van het reguliere onderhoud van de gebieden is het uitvoeren van dunningen. Hierbij worden bomen weggehaald om andere bomen meer ruimte te geven om verder te groeien. Dit verbetert de bosstructuur en de risico’s op ziekten worden gespreid. Het dunnen van de gebieden wordt gecombineerd met het verwijderen van de zieke essen, zodat er maar een keer gewerkt hoeft te worden in de gebieden. De overlast voor zowel het gebied als de bezoekers wordt hiermee zoveel mogelijk beperkt.

Het daadwerkelijk weghalen van de bomen gebeurt in de periode november – april en zal enkele weken in beslag nemen. Wanneer dit precies gaat gebeuren, is afhankelijk van de weersomstandigheden en de planning van de aannemer. In oktober worden de bomen die we gaan weghalen voorzien van een geleurde streep of stip. Dit heet blessen.

Bos blijft bosDoor het verwijderen van zowel de zieke essen als andere bomen ontstaan gaten in het bos. Waar nodig zullen nieuwe soorten aangeplant worden. Bij het herplanten wordt gebruik gemaakt van verschillende boomsoorten voor een gevarieerd, toekomstbestendig en aantrekkelijk bos. Denk aan soorten als eik, els, linde, iep en zoete kers. Het kan wel enige jaren duren voordat het bos zich heeft hersteld.

Staatsbosbeheer is landelijk als beheerder heel zuinig op de resterende essen die nog gezond zijn. Samen met wetenschap en kwekers onderzoeken we of resistente essen gekweekt kunnen worden om de es voor mens en natuur in Nederland te behouden. Op de korte termijn is dat echter geen oplossing voor de essentaksterfte. De bomen die ziek zijn, herstellen niet van deze ziekte. Bomen die er echt nog vitaal uitzien in het bos zullen we laten staan, in de hoop dat deze bomen niet aangetast worden door de ziekte.

Staatsbosbeheer organiseert twee inloopavonden voor de omwonenden van de recreatiegebieden. Hier kunnen zij informatie inwinnen over de essentaksterfte en de werkzaamheden in de gebieden. Vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Geïnteresseerden zijn van harte welkom:

-op maandag 2 oktober in De Wevershoeve, Noldijk 41a, Rijsoord

-op donderdag 5 oktober in Pannenkoekenrestaurant Oosterpark, Oosterparkweg 17a in Ridderkerk.

Op beide avonden zijn bezoekers van harte welkom op een voor hen geschikt moment tussen 19.00 en 21.00 uur.

Op de foto is te zien dat de avonden druk bezocht waren(PJvN).

C:\Users\VanNes\Downloads\IMG_2532.JPG

 

 

 

 

Ook heeft SBB, met het NRIJ, ambtenaren van de gemeente, een raadslid, de wethouder en bewoners een ronde door het Oosterpark gelopen, en aangewezen waar de problemen zitten.(PJvN)

Kijk voor meer informatie www.staatsbosbeheer.nl/essentaksterfte .

l