Selecteer een pagina
Erfgoed is waardevol

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Bron: Cultuurhistorische Waardenkaart Woongebieden Ridderkerk

Het was een memorabele eerste raad-commissievergadering na het zomerreces.

Mijn speciale aandacht ging uit naar de insprekers, vier dit keer met één gemene deler, erfgoed. 

Mensen die meedenken met het gemeente-bestuur en daar hechten wij veel waarde aan. 

Onze wethouder erfgoed, Peter Meij, hield later in die vergadering bij het agendapunt ‘behoud en herstel schoolmeesterswoning Rehobothschool, een hartstochtig pleidooi om onze monumenten te koesteren en in stand te houden

De gemeente is voornemens om €300.000,– te investeren (aankoop schoolmeesterswoning) om zo drie muren van dit pand te behoeden voor sloop, hetgeen het schoolbestuur wilde. Men wil er een overkapping van maken voor buitenlessen grenzend aan het schoolplein. Het pand zou te slecht zijn om te renoveren.

Waarom? Dit pand, Verlengde Kerkweg 21, is uit 1905 en karakteristiek, ‘hoog gewaardeerd’ in het cultureel historisch onderzoek, zonder monumentale status.

Helaas gaf de wethouder gaf ook expliciet aan dat een overkapping op een schoolplein, kosten gemeente, alleen in dit geval geldt.  Bij een vergelijkbare aanvragen van een andere school krijgen zij als antwoord dit zelf te moeten bekostigen.

Dan de insprekers; wonend aan de Kerksingel en grenzend met hun tuinen aan de flats aan de Blaak. Deze worden nu nog afgeschermd door hoge bomen en hebben aan de achterzijde geen balkons en vanaf de historische Kerksingel is dit eigenlijk geen gezicht. Wooncompas gaat deze flats vernieuwen, zij krijgen aan de zijde van de Kerksingel de galerij én balkons. De oude hoge bomen moeten weg, de kapvergunning is al verleend. Deze nieuwbouw zou een unieke kans zijn om juist dit deel van Ridderkerk de monumentale rust te geven die het toekomt door i.p.v. flats grondgebonden eengezinswoningen te bouwen. Immers het is het monument ín zijn omgeving die het waardevol maakt.

De laatste inspreker; de voorzitter van ‘stichting Mind and Body’. Hij vertelde dat in de oude Huishoudschool woningen komen en dat zij daar niet langer mogen huren. Zij hebben 140 leden en geven hun lessen tegen zeer lage contributie, ze werken met vrijwilligers en zijn daardoor laagdrempelig en worden door de gemeente als ‘maatschappelijk’ bestempeld. Alternatieve ruimte heeft de gemeente niet. Zij worden dus op straat gezet en daardoor ernstig bedreigd in hun voortbestaan na 22 jaar. De Huishoudschool is gemeentelijk monument, zeer hoog gewaardeerd’. Afgelopen voorjaar is onderzocht hoe Ridderkerkers willen dat deze ruimte wordt ingevuld. Daaruit kwam deels maatschappelijk en deels woningen. Maatschappelijk betekend dus dat Mind and Body kan blijven en dat er ruimte is voor de Kledingbank, Foodcompany, Voedselbank en Fietsenbank evenals een wijkcentrum in één van de lokalen. Alleen woningen in het pand zou te kostbaar worden, dan zou het verkocht moeten worden.

De gemeente wil de schoolmeesterwoning kopen om te behouden vanwege de ‘hoge waardering’. Gaat men de Huishoudschool juist verkopen zoals gezegd dit voorjaar? Wat doet men met de St. Joriskerk om deze te behoeden voor sloopt? De kerkgemeenschap wil slopen maar ook dit is een gemeente monument. Wordt hier met een aantal maten gemeten?

Petra van Nes-de Man, fractievoorzitter BURGER OP 1

Bron: Cultuurhistorische Waardenkaart Woongebieden Ridderkerk
Bron: Cultuurhistorische Waardenkaart Woongebieden Ridderkerk