Selecteer een pagina
Rehobothschool schoolmeesterswoning

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Betoog bij raad 15-09-2022 

https://raad.ridderkerk.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-RK/2022/15-september/20:00/Plan-schoolmeesterswoning-Rehobothschool-1.pdf

BURGER OP 1 hecht veel waarde aan het in stand houden van ons cultureel erfgoed. Dat laat zien waar we vandaan komen en maakt mede tot wie we zijn.

Wij zijn  dan ook blij verrast dat dit nu heeft geleid tot het voorstel ‘behoud en herstel schoolmeesters-woning Rehobothschool’.

De titel is echter zwaar misleidend, er wordt namelijk niets hersteld en er wordt niets behouden aan de woning. In ieder geval hebben wij bij woning een ander beeld dan 3 muren en een dak. 

Het voorstel is om drie buitenmuren en het dak te behouden zodat er nog IETS van die oude luister van Ridderkerk zichtbaar blijft. Praktisch gezien wordt dit een overkapping van een stukje schoolplein van de Rehoboth school waardoor zij (als het gerealiseerd wordt) onder een overkapping lessen in de buitenlucht kunnen genieten. Twee vliegen in één klap dus. 

Dit kost de gemeente €300.000,– want het pand moet hiervoor aangekocht worden van de school en geschikt gemaakt. De Rehoboth school beschikt dan straks over een prachtig ‘buitenlokaal’ volledig betaald en in de onderhoud van de gemeente. 

En daar gaat het wringen … in de commissie heeft BURGER OP 1 nadrukkelijk gevraagd of iets dergelijks ook gehonoreerd wordt, rekening gemeente, voor andere scholen en dan luidt het antwoord heel nadrukkelijk NEE! 

Dat is meten met twee maten. De ene wel, de andere niet … wij vragen de wethouder dan ook nadrukkelijk vragen om medewerking te verlenen, onder vergelijkbare voorwaarden, als andere scholen ook een overkapping op het plein willen. Daarbij bedenkend dat alleen een overkapping, geen monumentaal pand zijnde, aanzienlijk goedkoper zal zijn. We krijgen echter wederom Nee te horen. Dit is dan ook het argument van ons om TEGEN dit voorstel te stemmen. Het voorstel kreeg een hele krappe meerderheid van 1 stem maar is dus wel aangenomen.

Dit voorstel schept een precedent voor andere panden, panden die recent de gemeentelijke monumentale status hebben gekregen zoals de Huishoudschool en de St. Joriskerk, beiden aan de Koninginneweg.  

Voor deze laatste wil de kerkgemeenschap ook een sloopvergunning maar de gemeente hecht ook veel waarde aan dit monument. De status gemeente monument krijg je niet voor niets. De schoolmeesterswoning kwam hiervoor niet in aanmerking, niet bijzonder genoeg, maar toch wordt hierin fors geïnvesteerd.  Gaat u nu ook in overleg met de kerkgemeenschap van de St. Joriskerk? Koopt de gemeente die ook op, geeft er een zinvolle invulling aan zodat het gebouw blijft staan? De reactie van de wethouder hierop was dat dit niet het agendapunt betreft wat vanavond besproken wordt……….. 

Ook de geopperde plannen met de monumentale oude Huishoudschool houden ons bezig en geven ons zorgen. 

Wij hebben ook zorgen over de oude monumentale woningen aan de Kerksingel en de nieuwbouw van Wooncompas aan de Blaak welke grenst aan hun achtertuin. 

Hoeveel bescherming biedt de monumentale status eigenlijk? Die status geldt voor het monument in zijn omgeving, hetgeen nu nadrukkelijk gaat spelen bij de Kerksingel. De reactie van de wethouder hierop was dat dit niet het agendapunt betreft wat vanavond besproken wordt……….. 

Een erfgoedcommissie moet waken over onze monumenten bij herinrichting en verbouwen. We hadden ooit een eigen monumentencommissie, wij zouden graag zien dat deze nieuw leven in geblazen wordt. Laat onze eigen betrokken en deskundige inwoners meekijken bij de invulling van ons zeldzame en kostbare erfgoed. Hierin kan de wethouder meegaan, daar wordt naar gekeken. 

Voorafgaande aan de behandeling van dit agendapunt hield de wethouder een warm pleidooi over het belang van erfgoed als inleiding bij de commissie en dat we zuinig moeten zijn op hetgeen wij nog hebben in Ridderkerk want in het verleden is al heel veel gesloopt. Dat horende zou het toch echt komen met onze monumenten?

We wachten af wat besloten wordt over de St. Joriskerk, de Huishoudschool en de woningen aan de Kerksingel. Daar wordt geheid enz. Zijn die monumentale panden daartegen bestand? Laten we toch vooral ECHT zuinig zijn op onze historie. Wij blijven ons daar in ieder geval met passie sterk voor maken. 

Petra van Nes-de Man