Selecteer een pagina
BURGER OP 1

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

…. omdat het anders moet…

Met trots presenteren wij u onze partij BURGER OP 1. Wij hebben een club betrokken mensen op onze kieslijst staan:

1. Petra van Nes-de Man, zij zit inmiddels 12 jaar in de gemeenteraad en is algemeen bestuurder bij waterschap Hollandse Delta. Door  jarenlange ervaring, het bezoeken van wijk overleggen en door in gesprek te gaan met burgers weet ze goed waarover ze praat. Dat zou haar een goede wethouder maken.

2. Monique Weijers, zij is inmiddels vier jaar burgerlid en doet dit met heel veel plezier en inzet met name op het vlak van ruimtelijke ordening en buitenruimte. Daarnaast is zij ondernemer. 

3. Stefan Coule, hij is inmiddels ook vier jaar vol enthousiasme burgerlid, zet zich in voor het sociaal domein waaronder de WMO. Daarnaast is hij actief bij de lokale radio.

4. Herman Haringa. Hij voelt zich betrokken bij burgerparticipatie en ziet graag een andere bestuurscultuur ontstaan in Ridderkerk. Besturen begint bij luisteren, ook na de verkiezingen.

5 op onze lijst is Wiek Dam. Wij kennen Wiek door onze actieve rol in erfgoed beleid. Daarin wil hij graag met ons meedenken. Hij werkt als vrijwilliger “good housekeeping” op de historische buitenplaats Huys ten Donck.

6. Linda Kelderhuis-Kievit, zij is getrouwd, hebben één zoon en zijn pleegouders. Linda is aangehaakt vanwege haar betrokkenheid bij de wijk Oost en het wijkoverleg. Zij is de drijvende kracht achter de evenementen op Plein Oost. Zij wil de burger participatie verbeteren

7. Willem Klootwijk wil dat de belangen van de wijken beter belicht en behartigd worden door het gemeentebestuur. Zijn visie is dat een lid van een lokale politieke partij niet alleen de belangen van de wijk behartigt waarin dit lid woont.

8. Bianca van Beek, zij is in Slikkerveer geboren en getogen. Zij wil de belangen van Slikkerveer inbrengen.

9. Maarten van der Staaij, al gedurende vier jaar onze voorzitter. Hij is de verbinder tussen partij en fractie en heeft een brede belangstelling voor alles maar bovenal voor Rijsoord.

10. Rob Bisdom, hij is al jaren lid en hij heeft zich altijd sterk gemaakt voor de buurtbus en maatwerk in het sociaal domein. 

We hebben een driekoppig bestuur, bestaande uit Maarten van der Staaij onze voorzitter, Klaas van Nes onze penningmeester en Nesia van Die onze secretaris.