Selecteer een pagina
kunstwerk op het Koningsplein

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

B.O.1 Uitvoering Kunstwerk Koningsplein raad 18-10-2018

Er zijn al geruime tijd ideeën over een water ornament op het Koningsplein. Er zijn moties over ingediend en er is een burgerinitiatief. Dit echter zonder resultaat.

Er ligt nu een plan met een ontwerp voor een kunstwerk op het plein. Een gouden lijn die de loop van de Blaakwetering onder het gemeentehuis weer zou geven. (raad.ridderkerk.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2018/18-oktober/20:00)

Daarin is GEEN water ornament opgenomen! Volgens partij 18+ is dat maar goed ook want als je genoeg googled kom je vanzelf een onderzoek tegen wat aangeeft dat één op de drie kinderen ziek wordt van spelen in waterornamenten in de openbare ruimte, zoals bedriegertjes. Zie hun amendement.

Dit zou je kunnen omzeilen. Inmiddels staat er sinds 31 mei 2017 op het Koningsplein plein een ‘water-tap-punt’ van Oasen. Is hier een aansluiting op te maken? Dan heb je stomend water, Oasen kan hierin wellicht ook een bijdrage leveren en daarin zitten geen bacteriën. Als het water vervolgens in de Blaakwetering verdwijnt, komt het terug in de water-kringloop.

Nu ligt er een voorstel voor een gouden lijn die de waterloop van de Blaakwetering symboliseert, die loopt immers onder het plein door, om er voor en na weer als normale watergang zijn loop te nemen.

Zie het kaartje van WSHD met de loop van de Blaakwetering en de ‘duiker’ I I I I I I I onder het Koningsplein en verder.

De Blaakwetering is een eeuwen oude Kreek in de Riederwaard, die van Rijsoord tot Bolnes loopt en uitmondt in de Nieuwe Maas. Het is dus historisch gezien mooi dat er aandacht komt voor deze oude kreek.

Maar of dat nu via een gouden lijntje over het Koningsplein moet, wat dan ook nog eens veel meer geld moet kosten dan begroot, is de vraag…….

Juni 2017 heeft het college besloten vier kunstenaars op te dragen een schetsontwerp te maken voor een kunstwerk op het plein.

Wie waren de andere drie? De wethouder wil geen namen noemen…..

Waarom zijn juist déze kunstenaars benaderd? ‘Zij hebben ervaring met kunst in de buitenruimte, volgens de wethouder, en als je in de Ridderkerkse groep van de Kunstroute zou willen zoeken wordt dat lastig want (uitspraak wethouder!!) je kan een zilversmid geen kunstwerk voor de buitenruimte laten maken’…… hoe kan je de Ridderkerkse kunstenaars wegzetten

Zijn er ook Ridderkerkse Kunstenaars benaderd om een schetsontwerp te maken? reactie wethouder…er heeft één Ridderkerkse kunstenaar meegedaan.

Kunstenaars genoeg in Ridderkerk, kijk maar naar de Kunstroute waar velen aan deelnemen.

Drie kunstenaars hebben meegedongen naar de definitieve opdracht .

Wij kregen de indruk dat dít ontwerp ook het duurste was, waarmee de overschrijding van het budget is ontstaan, of nog groter is geworden. Is dit ook meegenomen bij keuze voor dit ontwerp? ‘Antwoord wethouder: dit sprak de commissie het meest aan’.

Ideeën-dag 15 juni 2016 hebben bewoners al aangegeven mee te willen denken over een kunsttoepassing in het Centrum. Dit staat op de lijst ingebrachte ideeën. Zijn deze bewoner ook benaderd bij de samenstelling van de beoordelingscommissie? Reactie wethouder: we hebben in februari een participatie dag gehouden om bewoners mee te laten doen aan het kunstwerk, daaraan hebben ca 300 bewoners deelgenomen. Zij hebben ballonnen geplaatst op het plein en op die plek komen nu glinsterstenen’.

C:\Users\VanNes\Downloads\IMG_0237 (1).PNG

 

Zoals gezegd is er een amendement ingediend om het onderzoek naar de kosten voor het aanvullende waterornament te schrappen. Zoals al eerder vermeld vanwege gezondheidsredenen. Maar waarom komt de coalitie partij 18+ nu met een amendement om het onderzoek naar het aanvullende waterornament ‘uit het voorstel te halen’ ? Als ik het raadsbesluit goed lees…. staat daar niets over een onderzoek!! Of had de wethouder de toezegging voor een onderzoek naar kosten voor de toevoeging van water, in de commissie eigenlijk niet mogen maken? Is dit een soort ‘reparatie’ in een ‘eigen’ college voorstel? En laat deze partij zich voor het karretje spannen…zie hieronder het raadsvoorstel in het kort

de kunsttoepassing ‘Desire lines’ te laten uitvoeren. (punt !) -aanvullend budget ….. bestemmingsreserve… financiële gevolgen…..

Het voorstel is aangenomen, met de nadruk op het onderzoek naar de kosten van de toevoeging van een waterornament. We zijn benieuwd waar dit op uit gaat komen!