Selecteer een pagina
Geld of je leven

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Wij maken ons al veel langer grote zorgen over leef-kwaliteit en bereikbaarheid van Ridderkerk. De explosieve groei aan bedrijvigheid in o.a. de (AGF) logistiek intensieve sector heeft veel impact op het verkeer en dus ons leven en werken.

Bij vaststelling van het Provinciaal Inpassings Plan Nieuw Reijerwaard 

2013 is geconstateerd dat de toename van verkeer ca. 80% hoger uit zou gaan vallen dan het uitgangspunt was bij het opstellen van het plan. Wij hebben dit al veel vaker aangehaald. Nu de bouw vordert voorziet ook Dutch Fresh Port (DFP=Nieuw Reijerwaard, Veren Ambacht, BT-Oost) problemen. Men heeft recent onderzoek laten doen en een bewonersgroep bijeen gebracht om mee te denken. Bewoners van Rijsoord, Ridderkerk West en Barendrecht vormen deze groep en ook ik doe mee. Het sluipverkeer wat ontstaat bij files op de rijkswegen kiest globaal drie routes, de Rijksstraatweg, de Populierenlaan Ridderkerk en de randweg Barendrecht.   

Al bij de onderzoeksopzet was de ‘weg door de boomgaard’ (3de ontsluiting) ingekleurd en het verbaasde ons niet dat dit volgens het bureau dé oplossing moet bieden voor de afwikkeling van extra verkeer DFP als de nieuwe IJsselmondse Knoop/A15-A16 dat niet kan verwerken.  

Gelukkig lezen we dat dit college van Ridderkerk daar ‘dwars voor gaat liggen’, hetgeen door de werkgroep wordt ondersteund. Het probleem wordt n.l. totaal niet opgelost met nóg een tunnel onder de Rijkstraatweg (en weer huizen afbreken). Dit geeft juist meer mogelijkheden voor sluipverkeer langs Barendrecht, hetgeen onacceptabel is. Bij de 3de ontsluiting hoort ook een verbinding naar de Hoogzandweg en de wens voor een aansluiting op de A15-A16 aldaar. Een ander voorgesteld alternatief is een geheel nieuwe weg met een extra brug over de Waal, parallel aan de Langeweg en aansluitend op het Sandelingenknoop. Snapt u het nog? (zie onze website voor de onderzoeksrapporten) In het kort samengevat, er komt 80 % meer verkeer door de bedrijvigheid DFP dan dit gebied aankan en dat was bekend bij vaststelling van het plan. Dit is bewust genegeerd want men was al veel geïnvesteerd in het gebied. 

Wij hebben recent aangegeven, in de werkgroep wordt dat gedeeld, stop met bouwen als de werkelijke max. aan de verkeersbelasting voor ons gebied is bereikt. Dat is de enige manier om hier leefkwaliteit en bereikbaarheid te borgen. Aanliggende wijken of schaars groen gebied óók offeren t.b.v. bedrijvigheid door het te veel aan verkeer daar langs naar de overvolle rijkswegen te dirigeren, gaat ons echt een grote stap te ver.

Ga je voor het geld, er is al veel geïnvesteerd in het gebied…of maak je een keuze en richt je de nu nog vrije kavels in als groengebied en zonneweide. Dit is logistiek extensief, geeft rust en verbetering van leefkwaliteit en hopelijk een halt aan de toename van verkeer. 

Dus ‘geld of je leven’.  

Petra van Nes-de Man, burgerop1.nl