Selecteer een pagina
B.O.1 Algemene beschouwingen 2021 def. 31-10-2021

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Algemene beschouwingen BURGER OP 1

Dit zijn de laatste algemene beschouwingen van de raadsperiode 2018-2022. Wat heeft deze periode Ridderkerk gebracht? Politiek gezien 11 raadsfracties waarvan vier lokale partijen. Een duidelijk signaal van burgers als er ruimte en steun is voor zoveel lokaal geluid en wij hebben dat met veel plezier en energie opgepakt en maken ons op voor een volgende periode. 

We hebben door Covid een bijzonder jaar achter de rug door de lock-down. Dit heeft wereldwijd veel impact, allereerst op de gezondheid en gezondheidzorg, handel, economie en het dagelijks leven van iedereen. Zeker nu veel zaken zoals de dagelijkse boodschappen, de energierekening, woningen maar ook bouwmaterialen voor huis en tuin snel duurder worden. 

Dat dit wereldwijd speelt is wel heel bijzonder en wij denken dat de impact die dit op de langere termijn gaat hebben nog lang niet inzichtelijk is. Ook voor de gemeente niet waar het gaat over uitkeringen en mensen in financiële problemen. 

Daarbij komt de klimaatverandering die uiteraard gewoon doorzet maar toch in een hoger tempo dan we aanvankelijk dachten. 

We hadden de wind mee, geld genoeg, zeker met de opbrengst van de aandelen Eneco. Dat wordt omgezet in ‘stenen’ voor een groot deel zoals nieuwe scholen, aanpak van wegen maar ook geluidsschermen. BURGER OP 1 vind het een gemiste kans dat dit niet (deels) gebuikt is voor de energie transitie bijvoorbeeld voor een subsidie voor woningeigenaren die moeten isoleren. Wij vragen dit al jaren. 

Wij hebben zorgen over de buurtbus, voorheen 601 en nu 608-609. Lukt het om alle diensten met vrijwilligers te draaien? En hoeveel passagiers maken gebruik van deze dienst? Is dat vergelijkbaar met de periode voor Covid en met de oude bus 601? Veel vragen die we in een later stadium graag eens met de wethouder bespreken.  

Wij weten dat door de nieuwe bussen, die niet meer toegankelijk zijn voor passagiers met een rollator, er een belangrijke doelgroep is afgehaakt en nu veel meer achter de geraniums zit of afhankelijk is van anderen. Dat willen we toch juist niet?                                                                            En hoe zit het met mensen die gebruik maken van een PGB? Wij horen dat het onnodig lastig kan zijn een PGB te krijgen ipv hulp in natura. In hoeverre is hierin echte keuzevrijheid of zijn onze regels té streng. En hoe zit het met PGB op vervoer? Een tegemoetkoming in de kosten als je zelf nog kan rijden in een al dan niet aangepaste auto zodat je geen gebruik hoeft te maken van het WMO taxi vervoer? En vergoedingen voor driewielfietsen en tandems als dat je enige vorm van vervoer is? Veel vragen die we in een later stadium graag eens met de wethouder bespreken.  

We hebben het actieplan Luchtkwaliteit met daarin de speerpunten om onder de WHO grenswaarden voor fijnstof, stickstofdioxide en roet te komen/blijven. Dat dit lukt met de oude normen is bijzonder als je kijkt naar onze omgeving. Met de nieuwe normen van september jl. is het anders gesteld en zullen we hier wederom aan moeten werken en dat is prima het gaat immers over onze gezondheid.                                                                Dit is anders met het actieplan geluid waar we dik boven de grenswaarden van WHO  (53 db) zitten met als gevolg dat bij veel nieuwbouwplannen ook de toelaatbare geluidnorm moet worden bijgesteld naar ‘onze’ norm van 63 db. Ook daarvan zegt de WHO dat hun norm flink omlaag gaat.                                                                                                                Het geluidscherm wat het ‘gat van west’ moet dichten kent nu al een flinke tegenvaller. Dit scherm gaat nu ipv ruim €2 miljoen, € 3 miljoen kosten. Dit o.a. door de stijging van materiaalkosten maar het meest doordat het op grond van Rijkswaterstaat komt te staan. Het moet immers aansluiten op de bestaande schermen dus daarin geen keus en dit was niet te voorzien, blijkbaar!                                                                                                    Dit belooft wat voor het scherm bij het Oosterpark, deze is vele malen langer. Genoeg reden om deze in ieder geval niet op grond van Rijkswaterstaat te willen zetten maar in het park zoals gepland. Wat het Oosterpark betreft, daar is dus ruimte gereserveerd voor de geluidswal. Dit gaat ten koste van veel oudere bomen. We hebben in 2020 een mooi groenbeleid aangenomen waarin staat dat elke gekapte boom vervangen moet worden. Elke gekapte boom heeft ook een compensatiewaarde volgens dit plan maar daar wordt nu nog niet mee gerekend. Wanneer gaat men dat opstarten? In het plan staat niet dat de gemeente hiervan uitgezonderd is dus kan het handig zijn dit snel op te starten. Het besluit zo te werken is immers al in juni 2020 genomen?                                    REACTIE WETHOUDER                                                                                   Het zou toch mooi zijn als we een goed gevuld gemeentelijk bomenfonds hebben? We kunnen dan aansluiten bij het bomen/bosplan van de minister die helpt met realiseren van 37.000 ha bos in Nederland. We kunnen direct beginnen om bomen te zetten bij de tunnelmond A15 bij Oostendam. Daar is een lange en brede strook waar bomen prachtig zouden passen en het helpt de inwoners de geluidbelasting te reduceren en de luchtkwaliteit te verbeteren. BURGER OP 1 vraag hier al jaren aandacht en actie voor.                                                                                 REACTIE WETHOUDER

In dat kader dienen wij een motie in om als gemeente deelnemer te worden van het Deltaplan Biodiversiteit. Dit past mooi bij de ambities van het groenbeleid maar nog veel beter bij de nog vast te stellen visie op ecologie. 

Van Oostendam, fietsend naar het aangrenzende dorp, Rijsoord via de Pruimendijk. Deze wordt opnieuw geasfalteerd. Ook het deel wat tot nu toe bestraat was krijgt een asfalt laag zoals eerder is gedaan met de Vlasstraat en een stukje Mauritsweg. Asfalt is stiller dan klinkers maar maakt ook dat je heel veel gemakkelijker harder kan rijden. 30 km. zou de nieuwe max snelheid moeten worden. Ook moet dit gehele traject van ruim 3 km. fietsstraat én snelfietsroute moeten worden. Volgens bewoners (ik ben daar één van) kan dit niet! Niet over een lengte van 3 km., niet als het een doorgaande weg is en niet als de weg bochtig en onoverzichtelijk is. 70 bewoners hebben aangegeven daar geen fietsstraat/snelfietsroute te willen, dit is volledig genegeerd. Hoezo staat bewonersparticipatie hoog in het vaandel bij dit college? Vraag dit ook maar aan bewoners en gebruikers van het Oosterpark! Aan anderen over langs de Centrumring en aan bewoners langs de HOV(snelle bus) route.                                          Daar springt 1 parel ver bovenuit…. De Botterhof! Een parel van participatie en goede samenwerking tussen gemeente en bewoners. Het kán dus wel, waarom leren jullie wethouders hierin niet van elkaar? Bij de invoering van de omgevingswet zou dit al normaal moeten zijn.               De Botterhof is een prachtig kleinschalig bouwproject met 18 duurzame woningen. De verduurzaming van de vele woningen van Wooncompas gaat gestaag door. De woningen worden ingepakt en voorzien van zonnepanelen. Mooi om te zien dat er naar diversiteit wordt gezocht in de gevelbekleding. Dit geeft meer kleur aan Ridderkerk. Pas dat ook vooral toe binnen de wijken west en oost. Daar staan veel dezelfde woningen en dat patroon kan zo mooi doorbroken worden. 

Een aantal unieke panden voor Ridderkerk hebben de gemeentelijk monumentale status gekregen. Een klein stukje bescherming en groteren kans tot behoud. Maar met behoud alleen redt je het niet. Denkend aan de voormalig huishoudschool, dit pand gaat achteruit doordat er minimaal onderhoud aan wordt gepleegd, al jaren lang. Er is een stichting die al jaren knokt voor behoud, nu dat is gelukt, maar zij knokken ook voor een zinvolle invulling. Ze hebben dat goed op papier en zijn in nauw overleg met de wethouder hierover en toch komt het niet van de grond. Laat dit een project van de stichting (die bestaat uit inwoners) worden en probeer daar niet als gemeente overrulend je zaken onder te brengen. Kom in goed overleg tot een invulling die recht doet aan de wijk, zoiets als nu al grotendeels het geval is. Kijk zo ook naar de katholieke kerk . BURGER OP 1 doet een dringende oproep in deze zaken echt met bewoners en gebruikers samen iets moois op te zetten. Dat heeft draagvlak en komt zo het hele plan ten goede.  

Hoe staat het met de woningbouw gepland aan de PC Hooftstraat? Vage plannen zijn er al lang. Daar kunnen veel woningen gebouwd worden en dat hebben we hard nodig.                                                                      REACTIE WETHOUDER 

Druppel op de gloeiende plaat, maar wel iets om woningen betaalbaar te houden is het invoeren van een verhuurdersvergunning voor de particuliere woningmarkt. In Ridderkerk gaat dat over ca 4% van de huurwoningen maar dat kan gemakkelijk in korte tijd groeien. Om te voorkomen dat extreem hoge huurprijzen gevraagd kunnen worden of bijzonder slecht onderhoud gepleegd kan dit een instrument zijn om dan in te grijpen door met een vergunning om te mogen verhuren, te werken. Wij dienen hiervoor een motie in.  

Wij vinden het een gemiste kans dat de Ridderhof 2 niet in zijn geheel wordt getransformeerd naar woningen en de winkels ondergebracht in Ridderhof 1 en Jorishof. Nu blijft het een lange blinde muur die het winkelhart afschermt van de buitenwereld. Dit open maken zou het centrum aantrekkelijker maken. Wij hebben daar bij de Centrumvisie nadrukkelijk voor gepleit maar we missen initiatief in dergelijke zaken bij dit college. Laat de markt het maar regelen zegt men. Dit had het centrum goed kunnen verlevendigen, het had dan groen aangekleed kunnen worden met bomen gefinancierd uit het bomenfonds…. alleen maar winst. Er kunnen zo wie zo veel meer bomen in en rondom het winkelhart gezet worden, ook daar is over gesproken in de Centrumvisie en nog steeds niet gerealiseerd. Dan daarbij de gemiste kans om het betaald parkeren af te schaffen en het winkelhart daardoor een gezonde economische impuls te geven. BURGER OP 1 heeft zich daar destijds bijzonder voor ingezet maar ondanks de verkiezingsbeloften van twee coalitie partijen konden men toen opeens niet instemmen met onze motie. Jammer, erg jammer! 

De energie transitie moet doorgaan, maar op hoeveel platte bedrijfsdaken liggen nu zonnepanelen? Hoe zit dat bij Nieuw Reijerwaard? Nieuwe panden, dan zou dat toch een voorwaarde moeten zijn?                               REACTIE WETHOUDER                                                                                          Het aansluiten (letterlijk) voor enkele woonwijken waaronder Bolnes op restwarmte uit de Rotterdamse haven gaat niet door omdat het Warmtebedrijf Rotterdam is omgevallen. Hoe nu verder? Hoe moeten we zo wie zo verder met de transitie als de andere wijken volledig op elektriciteit over moeten schakelen en de eigenaren van koopwoningen het zelf uit moeten zoeken? De kosten voor eerste levensbehoeften stijgen snel en die gaat voor investeren in je huis, ook al kan je dat op lange termijn terug verdienen.  

Het ophalen van huisvuil is ook zo’n een eerste levensbehoefte. De wethouder wil in januari 2022 het ‘variabel tarief’ invoeren. In het beginstadium van de plannen was dat uitgelegd als een basistarief met daarin voor elk huishouden twee ‘klepbewegingen’ per week of eens per twee weken een lediging van de mini-container. Extra klepbewegingen of een extra mini-container zou dan bijbetalen betekenen. Dit wordt nu los gelaten en élke klepbeweging of lediging moet extra worden betaald. Wij voorzien zo veel problemen als afval in bermen of containers van anderen enz. Wij dienen een motie in dit voor de duur van 1 jaar naar het eerste voorstel terug te brengen en dan minder klepbewegingen dan 2 per week of 1 ledigingen per 2 weken, terug te betalen ofwel te belonen. Dit o.a. naar aanleiding van veel zorgen van inwoners maar ook dit is een eerste levensbehoefte.  

Dan Nieuw Reijerwaard. Last but not Least!                                                   Inmiddels omgedoopt tot Dutch Fresh Port (DFP) en samengevoegd met Veren Ambacht en BT Oost. De verbindingsweg is aangelegd maar daar missen we met regelmaat een vrije baan voor de hulpdiensten. Bij file daar staan ook zij vast, dit is al gebeurt. Ook daarvoor hebben we al eerder gewaarschuwd. Ook voor de bus is dit dan een probleem.                              In het gebied wordt volop gebouwd en men is gestart met de werkzaamheden om de IJsselmondse Knoop opnieuw in te richten. Rondom dit bedrijventerrein zit een groot, wij denken onoverkomelijk,  probleem. Ook Cornelisland en Reijerwaard behoren daar bij maar ook het glastuinbouwcluster aan de Hoogzandweg. De toename van verkeer gaat fors zijn en vele malen groter, ca 80 %, worden dan waarop het plan in dit gebied is gebaseerd. Dit is immers berekend in een soort second opinion in 2013 al.                                                                                            Bij het ontwerpen van dit plan is meer fout gegaan. Zo ging men er van uit dat het gebied aan de rivier en aan het spoor zou liggen zodat goederen ook via water en trein vervoerd zouden kunnen worden en men niet alleen afhankelijk zou zijn van de rijkswegen. Destijds zijn deze problemen van tafel geveegd omdat men al begonnen was met de herinrichting.             Nu komt DFP met een onderzoek naar sluipverkeer in het gebied wat nu weer gaat spelen bij weer meer files op de snelwegen. Het bureau wat dit onderzoek doet heeft varianten opgesteld om het verkeer beter af te wikkelen. En het zal al duidelijk zijn, dan komt men wederom met de weg door de boomgaard. Deze ontsluiting lost het sluipverkeer niet op en ook dat is in het verleden al onderzocht. Dit bevordert alleen maar meer verkeer op de randweg Barendrecht. Ook de andere oplossingen zoals een brug over de Blaakwetering met aansluiting en verbreding van de Hoogzandweg en een geheel nieuwe weg die met een brug over de Waal naar de Sandelingenknoop bij Zwijndrecht moet lopen worden alternatieve varianten genoemd. Het enige wat verlichting zou kunnen brengen is een extra aansluiting op de A15/A16 maar dan moeten weer viaducten bij de Populierenlaan en Lagendijk verbreed worden én Rijkswaterstaat wil daar geen extra oprit of op-en-afrit, tot nu toe.                                                       Kortom hoe houden we Ridderkerk leefbaar …. dat kan volgens BURGER OP 1 alleen door te stoppen met uitgeven van bouwkavels en te stoppen met bouwen. Het gebied loopt tegen zijn grenzen aan, ook voor gezonde bedrijfsvoering moet de leefkwaliteit op orde zijn. Die grenzen zitten in het aantal verkeersbewegingen wat nog op normale wijze zijn weg kan vinden op de rijkswegen. Denk daar eens over na, wat hebben wij er in de toekomst aan als de bedrijventerreinen daar vol gebouwd zijn, de 24 uur economie draait en wij 24/7 te maken hebben met veel verkeer en files, want spreiding zou de enige oplossing kunnen zijn. Denk aan de leefkwaliteit en gezondheid van Ridderkerkers die zijn toch vele malen belangrijker dan het geld wat we hiermee al dan niet verdienen?                    De vrij blijvende kavels zouden prachtig ingevuld kunnen worden met bomen, er zijn instanties die zoeken ruimte voor bomen en het gebied schreeuwt om een ‘groene long’. In het groenbeleid wordt gesproken over Tiny Forrest en dat op 200 m2, 600 inheemse bomen gepland kunnen worden. Wissel dat af met kavels met zonnepanelen. Een andere partij die dit vóór de verkiezingen 2018 ook wilde op Nieuw Reijerwaard zou dit moeten omarmen. 

Bewoners praten nu mee in de plannen van DFP maar vragen nadrukkelijk om een eerlijk podium om hun gebiedskennis eerlijk mee te wegen. We hopen van harte dat dit serieus genomen wordt.                      Het kán wel dat is gebleken. 

BURGER OP 1 voegt graag de daad bij de naam, we zetten de burger op 1 en maken graag gebruik van hun expertise om de kennis van de medewerkers of externe bureaus, die veelal niet uit de regio komen, in balans te houden. 

Dit alles voor breed gedragen besluiten waar iedereen content mee is en er minder bezwaren en bezwarende stukken in de media…… en in de algemene beschouwingen komen. 

Samen … maar echt SAMEN voor een mooi en toekomst bestendig Ridderkerk.