Selecteer een pagina
CONCREET GRAAG !! onze eerste column in de Combinatie

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Concreet graag!

Nu het stof van de gemeenteraadsverkiezingen is gezakt en de vakantieperiode (helaas) weer achter de rug is, mag het nieuwe college laten zien wat er overeind blijft van alle verkiezingsbeloften. En minstens zo belangrijk, wat het allemaal gaat kosten; binnenkort kunnen we de doorrekening van het voorgenomen beleid tegemoet zien. Burger op 1 is benieuwd, want het coalitieakkoord “veel kleuren, één palet” is wat ons betreft een weinig concreet document en lijkt niet veel meer dan een kopie van dat van voorgaande jaren. Wellicht alleen nóg vager.

Evenzo weinig concreet is het recent gepresenteerde Actieplan Luchtkwaliteit, dat voorziet in tal van maatregelen om de slechte luchtkwaliteit in Ridderkerk te verbeteren. Let wel, Burger op 1 juicht die ambitie van harte toe, want die lucht is wat U, ik en onze kinderen inademen en die lucht kan wat ons betreft niet schoon genoeg zijn. Het is dan ook buitengewoon teleurstellend dat het Actieplan Luchtkwaliteit bol staat van vage voornemens, onvoldoende is uitgewerkt en op veel onderdelen onduidelijk is. Het lijkt warempel als twee druppels water op het gewraakte afvalplan en we moeten oppassen dat we straks niet opnieuw jaren bezig zijn voordat we tot iets concreets kunnen komen.

Het gaat te ver op alle onderdelen van het actieplan in te gaan, maar voorgesteld wordt bijvoorbeeld om inwoners te voorzien van meetapparatuur. Onduidelijk is echter wát er gemeten wordt en juist op dit punt staat de wethouder op achterstand, want de gemeente heeft jaren geleden ook al eens meetapparatuur ter beschikking gesteld, maar weinig gedaan met de alarmerende meetresultaten. In koor met de betrokken instanties is steeds gereageerd met de mededeling dat Ridderkerk onder de norm zou zitten. Het lijkt weggegooid geld om die conclusie straks nogmaals te kunnen trekken. Bovendien weten we inmiddels beter. Anders dan fijnstof is ultra-fijnstof veel lastiger te meten, maar een veel grotere bedreiging voor uw en mijn gezondheid. Uitgaan van bestaande normen zegt dus weinig over de werkelijke luchtkwaliteit en kan ons zelfs op het verkeerde been zetten.

Desondanks wordt de raad gevraagd zo’n kwart miljoen euro beschikbaar te stellen. Burger op 1 is er geenszins op tegen om voldoende geld uit te trekken voor maatregelen die onze gezondheid ten goede komen, maar dan moeten die maatregelen niet voor de bühne zijn, maar concreet. En dat is waar Burger op 1 om zal vragen. Concreet graag!

Petra van Nes-de Man, fractievoorzitter Burger op 1