Selecteer een pagina
Kerksingel-Blaak

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

De monumentale woningen aan de Kerksingel zouden de rijks monumentale bescherming moeten genieten. Ze zijn immers als zodanig aangewezen. Het monument in zijn omgeving maakt het plaatje compleet zoals ook de Rijksdienst voor monumenten voorschrijft. De bomen in de achtertuinen van de woningen aan de Kerksingel hebben dan ook een beschermde status, je mag ze niet zo maar kappen.  (zie de Groene Kaart Ridderkerk)

pastedGraphic.png

Wij hebben met PvdA/GL in de raadsvergadering van oktober een motie ingediend om die bescherming voor de bomen ‘af te dwingen’. Dat ze deze status hebben is omdat deze 18de -eeuwse woningen anders als achtergrond de flat van de Blaak hebben. Nu hebben ze, in ieder geval in de zomer, een prachtige groen achtergrond waarachter de flats schuil gaan. Het gaat hier om grote volwassen bomen

. pastedGraphic_1.png

De sloop van de flats is al begonnen en de sloper deed niets om de bomen zelfs maar te ontzien, laat staan ‘beschermen’! Dit ondanks herhaaldelijke meldingen van de bewoner van de Kerksingel en eigenaren van de bomen bij de Wabo die hierop moet toezien vanuit de gemeente. De motie is raadsbreed aangenomen en de sloop is stilgelegd omdat het sloopbedrijf er lak aan had. We monitoren dit nu nauwlettend. 

Wat verder bijzonder is aan dit project, wat van Wooncompas is omdat het sociale huurwoningen betreft, is het feit dat in deze tijd bij deze herstructurering aan dit deel van de Blaak, 11 woningen verdwijnen. Er staan nu twee appartementen, het kleinste wordt vervangen door grondgebonden woningen.  (impressie Blaakzijde) 

pastedGraphic_2.png

Het nieuw te bouwen appartementencomplex wordt ook vier verdiepingen maar in meters hoger dan het bestaande en krijg een galerij aan de kant van de achterkant van het complex en houdt evenveel woningen. Met name de galerij gaat veel overlast geven in geluid maar zeker ook in licht. Immers via de galerij moet je bij je woning komen, dat geeft dus dag maar ook s’nachts mensen op de galerij. Zo ook in de brandgang naar de schuurtjes die nu aan de achterkant van de flat komen. Die brandgang grenst direct aan de tuinen van de woningen Kerksingel.  Ook die impact zal groot zijn en is dan ook zeer ongewenst.  Nu zit de berging onder de woningen en zijn aan de achterzijde alleen balkons. (foto zicht vanaf woningen Kerksingel, locatie Schepenstraat)

pastedGraphic_3.png

Wooncompas heeft dit niet vooraf voorgelegd en omwonenden de gelegenheid geven mee te denken en hun visie te delen. Inwoners, maar ook het wijkoverleg Centrum is slechts geïnformeerd. Dit terwijl het wijkoverleg Centrum al jaren actief meedenkt en praat met de gemeente over hun omgeving in samenhang met het prachtige oude centrum. 

Voor het cultureel erfgoed aan de Kerksingel zou het nu een prachtige gelegenheid zijn juist deze flat of ook deze flat te vervangen voor grondgebonden woningen, dan komen die panden veel beter tot hun recht. Het is immers het monument in zijn omgeving, ook in de winter als de bomen kaal zijn! Een mooi compromis zou kunnen zijn om beide appartementen complexen te herbouwen en dan drie woonlagen. Dan hou je evenveel woningen dan in de nu voorliggende plannen. Bouw in ieder geval de galerij aan de Blaak-zijde om de bewoners van de Kerksingel maar ook de Kerksteeg en Schepenstraat hun rust en privatie te laten behouden. 

De plannen zoals  nu gepresenteerd zijn wat ons betreft onuitvoerbaar, maar de instrumenten om hier aan de sleutelen zijn beperkt. Wat echter kan wordt ingezet. 

Op de website van Wooncompas leest u meer over het plan.

pastedGraphic_4.png

De huidige situatie vanuit Schepenstraat met links een woning aan de Kerksingel, de Blaak flats op de achtergrond. De rechtse flat wordt grondgebonden woningen, waarom links ook niet? Of waarom niet twee flats van drie hoog met de galerij aan de voorzijde? 

We hechten allen veel waarde aan het erfgoed in Ridderkerk. De panden rondom de Kerksingel vormen het mooiste historische hoekje van onze gemeente, daar moeten we met elkaar ontzettend zuinig op zijn. Nu is er een gelegenheid omdat de flats vernieuwd worden, laten we die kans aangrijpen. Hier ligt ook een verantwoording voor Wooncompas.