Selecteer een pagina
Essenlaantje voorlopig gered

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Essenlaantje voorlopig gered van de kettingzaag

BURGER OP 1 had 7 maart jl. een motie ingediend in de raadsvergadering om te vragen of de wethouder bereid was de start van de bomenkap in het Oosterpark uit te stellen tot er een uitspraak is van rechter in deze. Die wordt in december/januari 2023 verwacht. Dit betreft o.a. de bomen van het Essenlaantje die moeten wijken voor de uitbreiding van de Rowdies. De planning van de gemeente was om dit najaar hiermee te starten. Wij hebben uitstel gevraagd omdat 3VObiotoop de rechtszaak heeft aangespannen om het Essenlaantje te behouden, waar wij volledig achter staan als BURGER OP 1.  De wethouder wilde hierin niet meegaan en dus de raadsleden die de achterban van de wethouders vormen, ook niet. Zo werkt het nu eenmaal in Ridderkerk. Maar omdat men er bij het opstellen van de planning voor de aanvang van de werkzaamheden onvoldoende bij stilgestaan heeft dat ook de Omgevingsdienst hiermee in moet stemmen, blijkt die planning niet meer realistisch te zijn. De Omgevingsdienst doet flora en fauna onderzoek, o.a. naar vleermuizen. Als zijn niets bijzonders tegen komen (en die kans is niet groot!) kan op zijn vroegst in januari 2023 een aanvang gemaakt worden met de kap-werkzaamheden. BURGER OP 1 heeft nu gezegd dat we de motie intrekken. Daarmee dus de vraag om niet vóór de uitspraak te gaan kappen, niet als raadsbesluit in stemming te brengen omdat dit in de nieuwe planning voor het park al is geborgd. We wachten nu met smart de uitspraak af van de Raad van State. 3VObiotoop heeft de gevraagd om een verbod op kappen van bomen aan het Essenlaantje. Indirect zou een positieve uitspraak zoveel invloed hebben dat het plan voor de herinrichting van het Oosterpark opnieuw bekeken zal moeten worden.