Selecteer een pagina
zorgwekkend

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

zorgwekkend

Wie de lokale politiek enigszins volgt, kan het niet ontgaan dat dit college moties en voorstellen al vóóraf onderling lijkt dicht te timmeren en het debat liever ontloopt. In plaats dat de afzonderlijke collegepartijen op basis van hun eigen programma een zelfstandige afweging maken wat goed is voor Ridderkerk en haar inwoners, wordt voornamelijk gewogen wat goed is voor het college. En dus stelt men elkaar geen lastige vragen. Niet over de verliezen bij ToBe, niet over buitensporige salarissen in Nieuw Reijerwaard, niet over het ingezetenschap van de wethouder, niet over de lacunes in het afvalbeleidsplan, enz. enz. En inderdaad óók niet over de contracten met Sport & Welzijn die de toets der wet niet kunnen doorstaan en de vraag of de raad al dan niet correct is geïnformeerd. In de laatste raadsvergadering hield men elkaar wederom de hand boven het hoofd. De SGP haalde nota bene de kastanjes uit het vuur voor de verantwoordelijke CDA wethouder, Leefbaar en CU volgden gedwee. Men had de schijn van geloofwaardigheid nog enigszins kunnen redden door in te stemmen met een onderzoek, doch ook dit wees men af; de wethouder mag nu haar eigen vlees keuren. Aangezien zij Sport & Welzijn reeds als boosdoener heeft aangewezen, laat de uitkomst zich raden. Al met al een weinig verheffende vertoning, die het aanzien van de lokale politiek in hoge mate schaadt en de kloof vergroot met de burger, die dit met ongeloof aanschouwt. Daarbij, de kruik gaat zo lang te water tot ze barst. Dat de onderlinge liefde tanende is, blijkt wel uit het feit dat bij Leefbaar inmiddels het zesde raadslid is opgestapt. Naast vertrouwen, mist dit college nu dus ook behoorlijk draagvlak en dat is voor de bestuurbaarheid van Ridderkerk buitengewoon zorgwekkend.

Peter van Veelen, juli 2017