Selecteer een pagina
waarom je beter geen ballonnen op kan laten

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Motivatie bij mijn amendement om in de APV op te laten nemen dat het oplaten van ballonnen tijdens feesten, braderieën en evenementen.

Tijdens de begrotingsraad van 2 november 2017 heb ik hiervoor een motie ingediend, die met 13 stemmen voor 14 stemmen tegen, geen meerderheid heeft gehaald. Ik kreeg na afloop de indruk dat de onderbouwing van de motie niet duidelijk genoeg was, vandaar nu, 22 februari 2018, een nieuwe poging. Het verbod op oplaten van ballonnen tijdens feesten, braderieën en evenementen moet uiteindelijk in de APV opgenomen worden, dus grijp ik de kans (nogmaals) aan nu de aanpassing APV op de agenda staat.

Dit was mijn motivatie tijdens de begrotingsraad, waarbij ik toen n.a.v. vragen van collega’s al één en ander had verduidelijkt. Citaat: ‘Onder een gezond milieu verstaan wij onder andere het terugdringen van zwerfvuil. Opruimen is mooi, maar haalt geen oorzaak weg. Alle kleine beetjes helpen. Daarom dienen wij een motie in voor een verbod voor het oplaten van ballonnen. De restanten van die ballonnen zijn schadelijk voor milieu, mens en dier’.

Aanvullend hierop: het gaat hier niet om de ballonnen die mensen opblazen voor versiering bij een verjaardag, of andere feestjes in de privé sfeer. Gooi deze ballonnen als ze geklapt zijn of weer weg moeten bij het restafval in de vuilnisbak. Dat is een eigen verantwoordelijkheid van de mensen. Dit zou ook niet te handhaven zijn. Het gaat mij om een verbod voor het oplaten van veel ballonnen tegelijk. Dit gebeurt veelal in de vorm van wedstrijden. Met velen tegelijk een ballon oplaten met een kaartje met naam en adres, in de hoop dat een vinder elders in het land, een reactie met vindplaats van jou ballon terug stuurt. We hebben hier allemaal wel aan meegedaan, en we weten dan ook uit ervaring dat de eerste ballonnen al blijven hangen in de bomen in de nabije omgeving. Daar beginnen ze dan al ‘zwerfafval’ te vormen. Verreweg de meeste ballonnen raken buiten beeld, en dan is de pret al voor het overgrote deel voorbij. Dit kan in de vergunning voor het feest, de braderie of het evenement opgenomen worden, zodat daar wél op gehandhaafd kan worden. Dit geeft gelijk al aan dat je met evenementen te maken hebt van een dusdanige omvang dat er vergunning voor aangevraagd moet worden.

Dit gaat ook op bij het oplaten van veel ballonnen tegelijk bij bruiloften of feesten waarvoor geen vergunning nodig is. Ook dan is de pret al voorbij als de meeste ballonnen uit het zicht zijn, maar ik weet nog even niet of dit ook beperkt kan worden in de APV.

Het is even een feestelijk moment, een mooi gezicht, maar dan is de pret over, en begint de ellende zoals beschreven is door Floris van Hest.

Zie hieronder een toelichting van de Stichting De Noordzee. Ik kan het zelf niet beter verwoorden.

2017: Ballonnen horen bij een feestje, vinden veel Nederlanders. “Maar wat begint als een mooi feestje, eindigt als een natuur- en dierenprobleem”, zegt Floris van Hest van Stichting De Noordzee. De ballonnen belanden vaak als zwerfafval langs de Noordzeekust.

De Tweede Kamer vroeg in 2014 al aan gemeenten om het oplaten van ballonnen te ontmoedigen. Drie jaar later staan ballonnen echter nog steeds in de top-5 van zwerfvuil op stranden. Op iedere 100 meter Noordzeekust liggen gemiddeld twaalf ballonnen of stukken daarvan.

Per jaar worden in ons land ongeveer 1 miljoen ballonnen opgelaten. Een kwart komt in de zee terecht, zegt Stichting De Noordzee die al 13 jaar in opdracht van Rijkswaterstaat telt wat er allemaal aanspoelt. 

Daar wordt het afval door vogels, vissen en zeehonden aangezien voor voedsel, en opgegeten. De dieren raken daardoor verstopt of stikken. Ook walvissen, schildpadden en dolfijnen zijn slachtoffer. Ze krijgen ventielen of sierlinten in hun maag of raken in de linten verstrikt. 

De ballonnen die niet worden gegeten, drijven in de zee in een plastic soep, of spoelen aan op het strand.

Hieruit blijkt dat de huidige aanpak niet werkt, zegt Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Zij diende destijds de motie in. Volgens haar zijn te weinig gemeenten gestopt met het oplaten van ballonnen. “In Volendam zijn laatst ballonnen de lucht ingegaan bij de opening van een milieustraat. Dan heb je er dus heel weinig van begrepen.”

Ouwehand pleit voor meer maatregelen. Ze wil dat het oplaten van ballonnen strafbaar wordt en gaat opnieuw praten met het kabinet. Ook Stichting De Noordzee is voor een verbod.

Ook dit amendement heeft geen meerderheid in de raad gehaald. De PvdA erkent de problematiek, en stemde in, EVR die in november nog helemaal achter de motie stond, vond het nu opeens heel lastig i.v.m. handhaving en capaciteit, de SGP steunt hem niet, terwijl ze het er inhoudelijk in november door het grootste deel mee eens waren, vanwege de procedure en dus niet op inhoud, de CU heeft in november mede ingediend en steunt nu ook……kortom u ziet hoe er in deze raad, inhoudelijk, met serieuze onderwerpen wordt omgegaan!

Ik heb er nogmaals aandacht voor gevraagd in een ingezonden brief voor de Combinatie, en op onze facebook.

BURGER OP 1 hoopt dat het u tot nadenken stemt.

https://rotterdam.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/styles/medium/public/newsarticle/image/Ballonnen%20in%20natuur.jpg?itok=TT1NCwY8