Selecteer een pagina
Verkeersdrukte in en rondom Ridderkerk

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

In Nederland hebben we te maken met verhoogde verkeersintensiteit. De gevolgen zijn voor iedereen duidelijk: files, geluidsoverlast en een verslechterde luchtkwaliteit. Ridderkerk als middelpunt tussen de A15 en A16, heeft het niet gemakkelijk. 

Het verkeer/ vrachtverkeer zal de komende decennia niet verminderen. De media staat er vol van. De migratie naar schonere brandstofvoorzieningen en dan vooral het rijden op waterstof zal een positieve bijdrage leveren aan een schonere leefomgeving. De inzet op elektrisch rijden geeft minder geluid maar veel meer fijnstof en raakt daarom van lieverlee ook omstreden. 

Het is niet alleen het verkeer rond Ridderkerk waar we alert op moeten zijn. Het vinden van een goede balans tussen wonen en werken wordt in toenemend belangrijk. Er is een toenemende behoefte aan woningen en dat geeft onomstotelijk meer verkeersbewegingen. Het College zoekt naar locaties binnen onze gemeente voor extra woningbouw, o.a. bij Bolnes. 

Met het bouwen van woningen en uitbreiden van bedrijfsterreinen lopen we tegen beperkingen aan waar het de afwikkeling van verkeer betreft. In dit geval de nieuw geplande woongebieden langs de rivier. De ambitie voor 2030 is:  921 woningen in Bolnes, 965 woningen in Slikkerveer en 473 woningen in Oud-IJsselmonde en Beverwaard. De enige grote toegangsweg is de Rijnsingel, die nu al rond de spitstijden files heeft. Een extern bureau heeft zich over deze problemen gebogen. Resultaat: er zijn heel veel woningen gepland, er is niet gekeken naar de ontsluiting voor verkeer en het OV is ontoereikend. Bij vragen wordt gezegd dat dit niet in de scope van het onderzoek zat. En dat er, kijkend naar de kaart, geen alternatieven zijn. De Rijnsingel is erg druk, zeker in de spits, deze loopt dwars door Bolnes heen en er wordt te hard gereden, daar is onderzoek naar gedaan. De uitkomst van het onderzoek: de fietsroutes verbeteren, de Rijnsingel versmallen, max. 30 km en een oversteek-eiland ter hoogte van het winkelcentrum. Dus max. 30 km. op een doorgaande weg! en geen enkele oplossing voor de toename van auto’s. Het zal dus nog meer dringen worden, nog meer files op deze weg. Het onderzoek heet: ‘Mobiliteit in Bolnes’ en staat op de website van de gemeente. 

BURGER OP 1 maakt zich al jaren grote zorgen over de ontsluiting van Ridderkerk. Het verlagen van max. snelheden, extra fietspaden gaat hierin niets oplossen. OV verbeteren hebben wij niet in de hand. Ook onze hulpdiensten, politie, ambulance en brandweer ondervinden hier in toenemende mate hinder van.

Wij benoemen al jaren het grote belang van een evenwichtige afweging tussen wonen, werken en verkeer, waarbij bereikbaarheid en leefkwaliteit binnen onze gemeente belangrijk uitgangspunt moet zijn, voor nu en voor de toekomst. 

Petra van Nes-de Man, BURGER OP 1 Pieterkej@gmail.com