Selecteer een pagina
Vanwaar de reuring in het Oosterpark, wijk Drievliet/t’Zand

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Topografische militaire kaart 1881 (www.topotijdreis.nl)

In de zeventigerjaren vorige eeuw is de wijk Drievliet gebouwd, in de polder Het Zand.

In de negentiger jaren is de wijk t’Zand ontwikkeld in diezelfde polder, langs de Rijksweg A15 die dan ter plaatse al negen banen breed is. Het Oosterpark is aangelegd als een buffer tussen de bebouwing van de wijk Drievliet en de snelweg. Destijds is al toegezegd dat hier een geluidswal zou komen, dit is echter nooit gerealiseerd.

1975 is het westelijk deel van het Oosterpark aangelegd, het deel waar nu de kinderboerderij staat. In 1979 zijn de soft en honkbal vereniging de Rowdies en tennisvereniging D’Oudelande opgericht en in het park gevestigd evenals de al oudere minigolf vereniging De Hole Ridders. Het laatste, oostelijke deel van het park is in 1982 ingericht.

14 pril 2016 wordt de in raad ingestemd met het Integraal Accommodatie Plan (IAP) Ridderkerk. Daarin staat al het maatschappelijk vastgoed wat in eigendom is van de gemeente en hoe men dit kan verbeteren. Integraal omdat het Ridderkerk-breed wordt bekeken. Dit was een tumultueuze vergadering met veel insprekers, moties en amendementen. Dit geeft dan al aan dat er toch wel heel verschillend wordt gedacht over dit soort zaken binnen Ridderkerk.

Binnen deze plannen valt ook de vraag van de Rowdies voor uitbreiding van hun velden.

https://raad.ridderkerk.nl/Documenten/Integraal-Accommodatieplan-Ridderkerk-Integraal-Accommodatieplan.pdf

Dit plan wordt in delen uitgewerkt en de gemeenteraad krijgt voor elk deel een apart voorstel . Ook in deze fase is veel belangstelling voor de voorstellen. Dit resulteert steeds in veel media aandacht, insprekers, moties en amendementen op de voorstellen.

6 juli 2021 staat de aanpak Oosterpark op de agenda

Deze herinrichting was niet voorzien in het IAP maar omdat het nieuwe veld voor de Rowdies verplaatst moet worden en een stukje verder het park in moet én de Essentaksterfte in het park is de gemeente van mening dat het gehele park (weer)op de schop moet.

In 2018 stak de Essentaksterfte de kop op. Ook in het Oosterpark stonden veel Essen en in het park was jaren lang geen groot onderhoud gepleegd o.a. door het ontbreken van een onderhoudsplan.

In dat jaar heeft het Natuur en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ), de beheerder van het park, dit opgepakt en uit laten voeren door Staatsbosbeheer (SBB). We hebben vast allemaal nog wel de stapels boomstammen op het netvlies en vooral de kaalslag.

SBB heeft daarna 5000 bomen en struiken terug gezet in 42 verschillende soorten en een onderhoudsplan opgesteld. Dit zijn nu nog kleine bomen maar ze krijgen niet de tijd om uit te groeien. Wij hebben gevraagd dit plan 10 jaar uit te stellen en dan te kijken wat nog ontbreekt en aan de hand daarvan een herinrichtingsplan te maken. Ook gebruikers van het park hebben daarvoor aandacht gevraagd. Helaas heeft de wethouder daar geen oren naar. Het lijkt wel of men dit niet wilt zien.

Het her-inrichten van het gehele park behelst o.a. uitbreiding van de Kinderboerderij, aanleg van een natuur-speelplaats, verplaatsen van het zwemstrandje, toevoegen van openbare toiletten, verplaatsen van het honkbalveld van de Rowdies én het inrichten van de Oosterparkweg tot auto-te-gast-weg. Zie het plaatje hieronder.

Zie voor het gehele plan:

https://raad.ridderkerk.nl/Documenten/Bijlage-1-aanpak-oosterpark-mei-2021-1.pdf

klik op deze link voor ons betoog en de amendementen en moties die we gemaakt hebben voor de raad van 6 juli 2021 bij het voorstel over de inrichting.

14 oktober 2021 stond de bestemmingsplan wijziging op de agenda om o.a. de uitbreiding van de Rowdies mogelijk te maken. De voorgestelde plannen kruisen letterlijk het Essenlaantje. Een mooi stukje fietspad (ca een kwart km. lang) in het park omgeven door inmiddels 40 jaar oude Essen. Wij, en met ons andere partijen én bewoners verenigd in 3VObiotoop, hebben getracht het plan aan te passen door te schuiven met het nieuwe honkbalveld en twee tennisbanen te verplaatsen. De ruimte is er, 3VObiotoop heeft dit in een prachtige schets laten zien, maar hiervoor kregen we helaas geen meerderheid. Zoals wel vaker was ook dit de oppositie die het onderspit delft tegen de coalitie.

De aanpassing zou maken dat het Essenlaantje, maar daarmee die hele fietsroute door het oostelijk deel van het park, kon blijven bestaan evenals het ‘hondenlosloopgebied’ aldaar.

Zie in de bijlage ons betoog en het amendement die we gemaakt hebben voor de raad van 14 oktober 2021 bij het voorstel over de inrichting.

14 december 2020 is het voorstel voor geluidswerende maatregelen langs de A15 ter hoogte van het Oosterpark aangenomen en daarbij een investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 8,5 miljoen (excl. btw) voor het realiseren van het geluidsscherm. Dat wordt een scherm van 6 meter hoog met de optie dit indien nodig met twee meter te verhogen en waar kan te bekleden met groen.

Zie voor het rapport wat hieraan ten grondslag ligt:

https://raad.ridderkerk.nl/Documenten/Bijlage-1-Memo-varianten-geluidsscherm-en-zonnepanelen-1.pdf