Selecteer een pagina

Partijnieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Contact

Neem contact met ons op

Speerpunten voor het Burger op 1 Verkiezingsprogramma 2022-2026

Inwoners van Ridderkerk verdienen een gemeentebestuur dat vooruit kijkt en anticipeert op komende ontwikkelingen. Een gemeentebestuur dat bereid is over de eigen ‘termijn’ heen te kijken en oog heeft voor de huidige én komende generaties.    ...

HOV visie B.O.1 14-06-2020

Allereerst wil ik nogmaals herhalen wat ik donderdag ook gezegd heb ten aanzien van het toevoegen van dit agendapunt: Regelement van Orde : Artikel 11 Agenda  Het presidium stelt de voorlopige agenda van de vergadering vast. Dat is gebeurt, de...

B.O.1 Algemene beschouwingen 2021 def. 31-10-2021

Algemene beschouwingen BURGER OP 1 Dit zijn de laatste algemene beschouwingen van de raadsperiode 2018-2022. Wat heeft deze periode Ridderkerk gebracht? Politiek gezien 11 raadsfracties waarvan vier lokale partijen. Een duidelijk signaal van burgers als er ruimte en...

Betoog, amendementen en moties Oosterpark 6-07-2021

Betoog Aanpak Oosterpark raad 06-07-2021 Wie het Oosterpark kent weet het ook… er is veel… als je dat maar wilt zien. Het Oosterpark is 64 ha. groot. Aangelegd als BUFFER tussen Drievliet en de A15! in 1975, uitgebreid in 1982. Er is tot ca 2018 matig beheer...

B.O.1 colum combi Wat een jaar 29-12-2020

Wat een jaar De laatste column van 2020 is voor BURGER OP 1. Dit nodigt tot terug kijken. Wat een jaar ligt achter ons! Wie had dit kunnen voorzien? Bedenken wel. Dikke boeken zijn er over geschreven, al dan niet in roman vorm zoals Inferno van Dan Brown...

B.O.1 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2020 def. voor raad 01-11-2020

RAAD 5 NOVEMBER 2020 Dit is een bijzonder en bewogen jaar aan het worden! We zijn allemaal wel op de één of andere manier getroffen door het COVID 19 virus, al dan niet fysiek. De impact hiervan op de langere termijn is niet in te schatten en hoe de ‘wereld’ na COVID...

B.O.1 BEGROTINGSRAAD 2019 algemene beschouwingen 06-11-2019

BEGROTINGSRAAD 2019 De economie in Nederland en in de landen om ons heen draait weer beter, of is het draaide…..de afgelopen weken is behoorlijk op de rem getrapt door de uitspraak over de hoeveelheid stikstof in de lucht in Nederland en PFAS in het water en in de...

B.O.1 column burgerparticipatie 21-05-2019

Burgerparticipatie.  Een moeilijk begrip wat op meer manieren uitgelegd kan worden. Na bijna een jaar  met deze coalitie in het college is dat wel duidelijk. Als ik dit woord hoor denk ik aan inspraak van ons als inwoners of overleg met betrokkenen. Ik zou zelfs...

Petra van Nes – de Man POLITICUS VAN HET JAAR 2018 Ridderkerk

Politiek Café bij RTV Ridderkerk. Dit is te volgen via de radio, een enkele uitzendingen via de TV of you-tube, live of bij uitzending gemist. https://www.youtube.com/watch?v=rYWKhMhrwAI Elke zaterdag aansluitend aan de raadsvergaderingen van de donderdag avond...

Algemene beschouwingen BURGER OP 1 2018

B.O.1 begrotingsraad 2018 We leven in een rijk en veilig land. In Ridderkerk is het goed wonen, leven en werken. Standaard zinnen om de algemene beschouwingen te openen, maar BURGER OP 1 gebruikt ze bewust. De opzet van de begroting is meer overzichtelijk geworden en...