Selecteer een pagina

Over uw wijk

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Contact

Neem contact met ons op

Algemene beschouwingen 2023

B.O.1 algemene beschouwingen 2023 De wereld verandert …. Verandert in rap tempo. Kijk naar het weer, veroorzaakt door klimaatverandering, in oktober nog zachte dagen, geen buien meer van een uur maar dagen waarin veel regen valt. Elders in de wereld …sneeuw in...

Klassiek op de Waal 2023

Een concert, op de Waal, van Rijsoordse klasse. Zaterdag 26-08-2023 heeft het orkest Ars Musika met medewerking van sopraan Margreet Rietveld, een klassiek concert gegeven vanaf een ponton op de Waal. Dit onder leiding van dirigent Patrick van de Linden, aan elkaar...

Rekenkamerrapport participatie en omgeving

Het betoog van Petra van Nes-de Man bij het agendapunt ‘Rekenkamerrapport participatie en omgeving’.  Zie ook het rapport.  Allereerst dit, namens Burger Op 1, Burgemeester Oosterwijk ook vanaf hier, van harte gefeliciteerd met uw benoeming. Wij zijn blij...

Social Store geopend

Op woensdag 12 april 2023 is in Ridderkerk de Social Store geopend. Onder grote belangstelling onthulde wethouder Edward Piena met kunstenaar Zinak Mina een miniatuur van wat het uiteindelijke kunstwerk zal worden.  Na nog een toespraak van de...

Wijkoverleggen opgeschort

Recent zijn de wijkoverleggen geconfronteerd met het eenzijdig opzeggen van het convenant vanuit de gemeente. Dit is via een brief kenbaar gemaakt zonder enige vorm van overleg of gesprek vooraf met de voorzitters van de wijkoverleggen.  Zie in de bijlagen...

Fietsveiligheid in Ridderkerk onder de aandacht.

De veiligheid van één van de meest kwetsbare verkeersdeelnemers, fietsers, krijgt veel aandacht in Ridderkerk. Maar wat is veiligheid? Is dat een 5 meter brede (gebieds-ontsluitings) weg, met vrachtverkeer, landbouwverkeer en personenauto’s omdopen tot ‘Fietsstraat?...

Flats Blaak

we hebben in de laatste raadsvergadering van dit jaar, 15 december, een motie ingediend om de flats aan de Blaak dicht te laten spijkeren. Eind november is de sloop stilgelegd en de aannemer maar ook de opdrachtgever Wooncompas, onderneemen verder niets. Op last...

Sinterklaas in Ridderkerk

Nieuwbouw West Wooncompas

Aan het Prunusplantsoen wordt door Wooncompas een nieuw appartementen complex gebouwd, deels voor (oudere) mensen met een verstandelijke beperking gebouwd die zorg krijgen van Siloah en deels gewone appartementen.    Siloah biedt op inmiddels al meer dan 20...

Nieuwbouw Driemaster

Christelijke basisschool de Driemaster, nu nog gevestigd in Slikkerveer, krijgt een nieuw pand in Ridderkerk-West, achter het winkelcentrum bij de locatie waar nu een dependance is van het Gemini college, om precies te zijn op het huidige speelplein. In de loop van...