Selecteer een pagina

Over uw wijk

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Contact

Neem contact met ons op

Erfgoed is waardevol

Het was een memorabele eerste raad-commissievergadering na het zomerreces. Mijn speciale aandacht ging uit naar de insprekers, vier dit keer met één gemene deler, erfgoed.  Mensen die meedenken met het gemeente-bestuur en daar hechten wij veel waarde...

Essenlaantje voorlopig gered

Essenlaantje voorlopig gered van de kettingzaag BURGER OP 1 had 7 maart jl. een motie ingediend in de raadsvergadering om te vragen of de wethouder bereid was de start van de bomenkap in het Oosterpark uit te stellen tot er een uitspraak is van rechter in deze. Die...

Koningsdag Plein Oost

Al jaren organiseert een van onze leden, Linda op plein Oost allerlei activiteiten voor de wijk zoals Koningsdag, Burendag en Kerst. Ook dit jaar, met koningsdag staan der weer leuke dingen te gebeuren op het plein. Mis het niet! Kijk naar de flyer voor meer informatie.

Waarom wij het Essenlaantje belangrijk vinden

Het Essenlaantje is een stukje fietspad in het Oosterpark, onderdeel van een regionale fietsroute en start halverwege het fietspad Oosterparkweg. Deze route loopt door het Oosterpark richting Rijsoord of Ridderkerk-Oost. Hiervan wordt zowel door fietsers als...

Herinrichting Dillenburgplein raad 27-01-2022

Betoog Dillenburgplein: Dit voorstel zien wij toch wel als bijzonder vorm gegeven. Het college vraagt ons € 2.000.000,-- te investeren op basis van een tekenening die niet compleet is en slechts twee pagina’s toelichting. Is er haast met dit besluit dat de raad geen...

B.O.1 Afvalbeleid Ridderkerk update.

Donderdag 13-01-2022 is er in de Commissie Samen Wonen een update van het afvalbeleid besproken, Burger Op 1 had een aantal vragen. De eerste vragen waren al schriftelijk ingediend en door de wethouder beantwoord, maar er waren ook nog wat vervolgvragen. Hieronder...

Nieuwjaarsboodschap Burgermeester Attema

https://www.youtube.com/watch?v=41V6890ymeA&authuser=0

Tarief afval beleid op een rijtje

16 december jl. was in de raad één van de agendapunten het vaststellen van de belastingtarieven. De tarieven vaststellen is financiën dus dit viel onder wethouder Oosterwijk, het afvalbeleid valt onder verantwoording van wethouder Japenga. Maart 2019 is het...

HOV verdiepingsstudie

HOV verdiepingsstudie https://raad.ridderkerk.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-RK/2021/25-november/20:00 Dit voorstel is met 18 stemmen voor en 10 stemmen tegen aangenomen. Ondanks de forse subsidie van de MRDH gaat dit de gehele oppositie een stevige stap te ver. HOV,...

Speerpunten voor het Burger op 1 Verkiezingsprogramma 2022-2026

Inwoners van Ridderkerk verdienen een gemeentebestuur dat vooruit kijkt en anticipeert op komende ontwikkelingen. Een gemeentebestuur dat bereid is over de eigen ‘termijn’ heen te kijken en oog heeft voor de huidige én komende generaties.    ...