Selecteer een pagina

Over uw wijk

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Contact

Neem contact met ons op

Wijkoverleggen opgeschort

Recent zijn de wijkoverleggen geconfronteerd met het eenzijdig opzeggen van het convenant vanuit de gemeente. Dit is via een brief kenbaar gemaakt zonder enige vorm van overleg of gesprek vooraf met de voorzitters van de wijkoverleggen.  Zie in de bijlagen...

Fietsveiligheid in Ridderkerk onder de aandacht.

De veiligheid van één van de meest kwetsbare verkeersdeelnemers, fietsers, krijgt veel aandacht in Ridderkerk. Maar wat is veiligheid? Is dat een 5 meter brede (gebieds-ontsluitings) weg, met vrachtverkeer, landbouwverkeer en personenauto’s omdopen tot ‘Fietsstraat?...

Flats Blaak

we hebben in de laatste raadsvergadering van dit jaar, 15 december, een motie ingediend om de flats aan de Blaak dicht te laten spijkeren. Eind november is de sloop stilgelegd en de aannemer maar ook de opdrachtgever Wooncompas, onderneemen verder niets. Op last...

Sinterklaas in Ridderkerk

Nieuwbouw West Wooncompas

Aan het Prunusplantsoen wordt door Wooncompas een nieuw appartementen complex gebouwd, deels voor (oudere) mensen met een verstandelijke beperking gebouwd die zorg krijgen van Siloah en deels gewone appartementen.    Siloah biedt op inmiddels al meer dan 20...

Nieuwbouw Driemaster

Christelijke basisschool de Driemaster, nu nog gevestigd in Slikkerveer, krijgt een nieuw pand in Ridderkerk-West, achter het winkelcentrum bij de locatie waar nu een dependance is van het Gemini college, om precies te zijn op het huidige speelplein. In de loop van...

Kerksingel-Blaak

De monumentale woningen aan de Kerksingel zouden de rijks monumentale bescherming moeten genieten. Ze zijn immers als zodanig aangewezen. Het monument in zijn omgeving maakt het plaatje compleet zoals ook de Rijksdienst voor monumenten voorschrijft. De bomen in de...

Prinses Laurentien bezoekt bibliotheek Aan Zet

Bezoek van prinses Laurentien aan de bibliotheek Aan Zet.   Op 8 September jl. was prinses Laurentien op bezoek bij onze bibliotheek in het kader van het ‘taalfestival’. Zij heeft het festival geopend en ging in gesprek met mensen over de taalproblematiek die er...

Erfgoed is waardevol

Het was een memorabele eerste raad-commissievergadering na het zomerreces. Mijn speciale aandacht ging uit naar de insprekers, vier dit keer met één gemene deler, erfgoed.  Mensen die meedenken met het gemeente-bestuur en daar hechten wij veel waarde...

Essenlaantje voorlopig gered

Essenlaantje voorlopig gered van de kettingzaag BURGER OP 1 had 7 maart jl. een motie ingediend in de raadsvergadering om te vragen of de wethouder bereid was de start van de bomenkap in het Oosterpark uit te stellen tot er een uitspraak is van rechter in deze. Die...