Selecteer een pagina
Mantelzorgers zijn onmisbaar.

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste met wie zij een persoonlijke band hebben. Zorg voor een partner, familielid of kennis is weliswaar een mooie, maar vaak ook zware taak: onderzoek wijst uit dat één op de zeven mantelzorgers de zorgtaak zwaar tot zeer zwaar ervaart. Reden te over om onze mantelzorgers te koesteren. De keukentafelgesprekken over de belastbaarheid van de mantelzorgers zijn daarin een belangrijk instrument. Zo ook de waardering zoals de Pluim, hoewel Burger op 1 dat liever (weer) ziet in de vorm van geld dan de beperking van de Ridderkerkpas.

Een aandachtspunt is de respijtzorg. Dit biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk over te dragen en even op adem te komen. Aangezien het in veel gevallen de mantelzorgers zijn die de gevolgen opvangen van het rigoureus terugdraaien van de huishoudelijke hulp, kan de gemeente hierin meedenken vanuit de pot Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Dit is geld dat Ridderkerk uit Den Haag ontvangt en als het aan Burger op 1 ligt, verdwijnt dat niet opnieuw stilletjes in de algemene reserve. Burger op 1 vindt dat Zorg geen spaarpotje, maar een verantwoordelijkheid is.

Volgens het CBS geeft zo’n 15% van de Nederlanders op één of andere manier zo’n 11 uur per week mantelzorg aan een ander. Statistisch gezien zijn dat in Ridderkerk maar liefst 5.000 mensen. Die zijn niet allemaal ‘in beeld’ bij Karaat of de gemeente, maar die 1.000 pluimen mogen er wat Burger op 1 betreft wel iets meer zijn!

Peter van Veelen