Selecteer een pagina
klein Europa

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

klein Europa

Begin 2017 gaf de Ridderkerkse burgermeester de voorzittershamer van de BAR over. Waar zij sprak van een ‘hechte eenheid’, liet de verantwoordelijke wethouder Japenga daar tijdens de nakomende raadsvergadering geen spaander van heel. Met zoveel woorden liet hij weten dat elke gemeente, wanneer dit plaatselijk het beste uitkomt, een eigen koers vaart en men elkaar – desnoods met gerechtelijke procedures – het leven zuur kan maken. In kwesties die er werkelijk toe doen zoals de regio, Nieuw Reijerwaard of windturbines, is evenmin sprake van een ‘hechte eenheid’, laat staan een gezamenlijk optrekken. De vraag dringt zich op waarom, als die alliantie kennelijk zo vrijblijvend is, het desondanks in beton werd gegoten. Goed samenwerken met buurgemeenten is één ding, maar om je sterk te maken voor de burger is een ambtelijke samenvoeging allerminst vereist. Waar nut en noodzaak van dergelijke samenwerkingen al jaren ter discussie staan en zelfs de doorgeslagen herindelingsdrift van minister Plasterk door de Tweede Kamer is teruggefloten, wil dit hier maar niet doordringen. Neen, men heeft ‘besloten’. En eenmaal besloten, gaan de ambtelijke oogkleppen op en moet de BAR koste wat het kost een ‘succes’ worden. Men schroomt zelfs niet te praten alsof de BAR ‘pas’ bestaat sinds de ambtelijke samenvoeging. Alsof het aanloopprobleempjes betreft. Dit is misleidend taalgebruik. Men is al acht jaar aan het hannesen en geen van de doelstellingen is behaald. Dit laatste wordt uiteraard luid ontkent, maar het advies dit nu eens te meten, wordt angstig vooruit geschoven. Niettemin wordt het ene na het andere miljoen er in gepompt. Het lijkt verdacht veel op een klein Europa; wisselend voorzitterschap, geen gemeenschappelijk beleid, heen-en-weer gesjouw met ambtenaren, ondoorzichtige besluitvorming, torenhoge kosten en de voordelen zijn niet merkbaar voor de burger. Dames en heren, stop toch met deze ambtelijke poppenkast. Eén Europa is meer dan genoeg.

Peter van Veelen, jan. 2017