Selecteer een pagina
IKC De Driemaster

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Raad 22-03-2024 

IKC de Driemaster, verhoging van het investeringsbudget i.v.m. stedenbouwkundige eisen

Ons raadsbetoog hierover: 

Mooi dat werk gemaakt wordt van nieuwe huisvesting basisscholen. De Driemaster is de eerste, Noord, Wingerd Klimop en Regenboog zitten in de planning.

In mei 2023 hebben we het ‘Huisvestingsplan Onderwijs en Integrale Kindcentra 2023-2026’ aangenomen als wijziging op de Verordening voorziening huisvesting onderwijs Ridderkerk 2021. 

Wijziging vanwege: huisvesting van Integrale Kindcentra – ruimte voor passend onderwijs en extra begeleiding van leerlingen – huisvesting van een schakelklas mogelijk maken – én vanaf januari 2021 moeten nieuwe gebouwen voldoen aan de BENG-eisen.   

Mooie ontwikkelingen. 

In dat huisvestingsplan staat een overzicht met de uitgaven voor de jaren 2023-2025. 

Voor de Driemaster en kinderopvang staat een bedrag van ( 3,4 miljoen)  € 3.400.000, dit was dus 25 mei 2023. 

Echter in februari 2022 heeft de raad al ingestemd met een investeringsbudget voor nieuwbouw IKC De Driemaster, inclusief indexatie i.v.m. BENG  van 3,9 miljoen € 3.920.000,– ! Toen was bekend dat de school in wijk West zou komen inclusief de stedenbouwkundige randvoorwaarden. In september dat jaar hebben wij de inloopbijeenkomst over de nieuwbouw bezocht en daar werd een plan gepresenteerd zoals we dat nu ook bij de stukken hebben, een pand met een ‘knik’. 

Waarom was dit krediet, vastgesteld in februari 2022, niet opgenomen in het ‘Huisvestingsplan …  2023-2026’ wat in mei 2023 in de raad is behandeld, dus bijna 1 ½ jaar later.  

In juni 2023 wordt wederom een verhoging van het krediet gevraagd van ruim 5 ton € 501.500, — nu ten behoeve van passend onderwijs, terwijl dit al benoemd is in het ‘Huisvestingsplan Onderwijs en Integrale Kindcentra 2023-2026’ van mei 2023….  

Nu, maart 2024 wordt wederom extra aanvullend investeringsbudget gevraagd van 2 ¼ ton € 224.200 vanwege Stedenbouwkundige eisen die al verwerkt waren in het ontwerp van september 2022, inloop bewoners.  

Snapt u het nog? 

Februari 2022:  Driemaster vraagt de gemeente een krediet van 3,9 miljoen

Mei 2023: ‘Huisvestingsplan Onderwijs en Integraal Kind-Centra’ € 3,4 miljoen voor de Driemaster ( dus bijna 1.5 jaar later, 5 ton minder!!) 

Juni 2023: Driemaster vraagt de gemeente aanvullend krediet van € 5 ton,!

21 Maart 2024, nu: Driemaster vraagt aanvullend krediet van € 2 ¼ ton. 

De architect is door de schoolvereniging aangesteld en lastig op de verhoging van budget/bouwkosten aan te spreken en de aanbesteding moet nog plaatsvinden. 

Moet de raad dan zomaar overal mee instemmen? Schept dit een precedent voor de andere scholen die in de planning staan voor Nieuwbouw? 

In het debat hierover bleek dat elke partij hierbij stevige vraagtekens had. De wethouder had aanvankelijk gedacht dat dit een simpel voorstel zou zijn waar de raad gemakkelijk mee akkoord kon gaan. 

Dit was dus een misvatting. De wethouder wordt verweten geen grip op deze zaken te hebben, hetgeen een probleem is omdat er dus nog vier scholen in de planning voor nieuwbouw zitten. Volgens de wethouder zit het probleem bij het ‘bouwheerschap’ wat in dit geval bij de schoolvereniging ligt. Heeft de gemeente dit dan hebben we wel meer grip. Dit is echter ook bij de nieuwbouw van de Gemini aan de orde geweest, ook daar moest fors meer geld bij. 

Wettelijk is vastgelegd dat schoolverenigingen de eerste keus hebben om het bouwheerschap te voeren maar daar ligt ook een norm voor de vergoeding voor nieuwe scholen. Gemeenten mogen daarvan afwijken, hetgeen nu dan ook royaal is gebeurt 

Er is ook gesproken over een gele kaart voor de wethouder, hetgeen wij ook onderschreven hebben. 

Het voorstel is aangenomen omdat niemand nog meer vertraging wil voor de Driemaster maar we zullen als gehele raad wel alert blijven op dergelijke budgetoverschrijdingen. 

Zie op de foto het ontwerp van september 2022 en het ontwerp van maart 2024, de stedenbouwkundige eisen van de gemeente, in de vorm van de ‘knik’ zat er toen ook al in, wat aangeeft dat de aanleiding voor het extra budget niet hierin kan zitten maar op een andere manier is ontstaan, wij kregen echter niet duidelijk wat dan wel.