Selecteer een pagina
HOV visie B.O.1 14-06-2020

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Allereerst wil ik nogmaals herhalen wat ik donderdag ook gezegd heb ten aanzien van het toevoegen van dit agendapunt: Regelement van Orde : Artikel 11 Agenda 

  1. Het presidium stelt de voorlopige agenda van de vergadering vast.

Dat is gebeurt, de HOV-busvariantenstudie stond daar niet op. 

Déze agenda is gepubliceerd zodat alle inwoners weten waarover die week in de raad wordt besloten. 

  1. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het op de hoogte stellen van de oproep een aanvullende voorlopige agenda opstellen en de raadsleden hiervan op de hoogte stellen. De aanvullende voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken worden openbaar gemaakt. 

Donderdag jl. is het agendapunt HOV-busvariantenstudie aan toegevoegd. Wij waren op de hoogte van deze oproep maar nergens is een ‘aanvullende voorlopige agenda’ gepubliceerd. Niet voor raadsleden en niet voor bewoners. 

Na de raad van donderdag is de agenda op de site aangepast maar de meeste bewoners weten dit niet. Zij weten dus niet dat over dit agendapunt, wat de infrastructuur van Ridderkerk behoorlijk op de schop gaat gooien, wat heel veel impact heeft en heel veel geld gaat kosten, vanavond een besluit worde genomen. 

Dit is geeft wederom aan dat de gemeente Ridderkerk niets heeft met participatie. Straks worden de plannen voor de derde baan op de Vlietlaan, op de burgemeester de Zeeuwstraat en de Populierenlaan aan bewoners voorgelegd door het tonen van een tekening waar dit al keurig ingevuld is, dan pas krijgen ook zij door welk een impact dit op hun woonstraten en leefomgeving gaat krijgen maar dan ligt het plan vast.  

Dan hoor ik de wethouder al zeggen… dit besluit is in 2020 genomen en toen heb ik bewoners ook niet gehoord….. waar heb ik iets dergelijks meer gehoord een paar dagen geleden? …… inderdaad hier in de raad bij een ander agendapunt. 

Dit HOV-plan moet 10 á 15  miljoen gaan kosten, en zou in het meest gunstige geval 2 minuten tijdwinst opleveren. Gelukkig onder voorwaarde dat de MRDH de helft bij draagt.

Bij de Vlietlaan-Rotterdamseweg moet een keer-lus komen. Is er al over nagedacht waar die gepland is? 

Bij een HOV busdienst hoort een vrijliggende busbaan met verhoogde wegafscheiding én verkeerslichten. Op de Rotterdamseweg is dit ook toegepast.  Deze vrije busbaan komt door heel Ridderkerk en langs het viaduct bij de Populierenlaan. 

Beginnend bij de Vlietlaan betekent dit dat bij toevoegen van een derde rijbaan óf het groen óf het vrije fietspad in de knel komt of moet verdwijnen. De rotondes moeten verdwijnen daar zullen weer verkeerslichten komen, hoort bij de HOV bus. Hoe gaat dat passen binnen de breedte van de weg? Er liggen nu mooie, snelle, veilige en vrije fietspaden kunnen die blijven? Worden dat kruispunten met verkeerslichten? Het moet tenslotte voor fietsers ook veilig en comfortabel blijven omdat we allemaal willen dat veel meer mensen de fiets nemen  i.p.v. de auto. Komen we met de mooie nieuwe rotonde op de Vlietlaan, moet die ook verdwijnen? 

Ook op de Vondellaan zal een derde baan moeten komen, maar ook daar liggen rotondes….. worden die ook vervangen door verkeerslichten? En hoe zit dat bij de Burgemeester de Zeeuwstaat, ook een derde baan als vrije busbaan en de rotonde vervangen voor verkeerslicht, een verkeerslicht bij de Lagendijk en verkeerslichten ter vervanging van de rotondes aan de Populierenlaan waar ook een derde vrije baan komt. Als ik goed tel moeten 8 rotondes verdwijnen en vervangen worden voor VRI’s. 

Bij de kruispunten met hoofdwegen wordt krijgt de bus voorrang bij de VRI’s. Houdt dit in dat de 8 rotondes worden vervangen door 8 VRI installaties ofweg verkeerslichten? 

Er wordt een tidal flow busbaan aangelegd, dit is niets meer en minder dan een vrije busbaan met verhoogde afscheiding zoals we nu ook op de Rotterdamseweg zien. Waarom wordt dit dan niet zo benoemd.  Het straatbeeld op de hoofdwegen door Ridderkerk wordt in de toekomst dus gedomineerd door asfalt.  

Het viaduct bij de Populierenlaan over de A15-A16 naar de Verbindingsweg wordt ook verbreed, daar trekken we de vrije busbaan nog even door, bouwkosten ca. 1 miljoen….en dan….komt de bus op de Splinternieuwe Verbindingsweg en kan daar in de rij aansluiten bij de langzaam optrekkende vrachtwagens. Daar was géén vrije baan voor bus, brandweer of ambulance nodig. BURGER OP 1 heeft daar herhaaldelijk om gevraagd o.a. via een motie. Hulpdiensten kunnen gebruik van kunnen maken van de berm waarbij de verhoogde afscheiding geen belemmering zou vormen als elke seconde telt…. Zij gaan dit natuurlijk nooit doen en de bus zeker niet,   BURGER OP 1 heeft diverse malen hierom gevraagd, maar dat is niet nodig, de brandweerauto en de ambulance rijden bij nood met twee wielen of zo over de middenberm… het opstaande betonbandje nemen ze als hindernis voor lief want elke seconde telt. De bus zal dat niet doen, zodat deze daar in de spits zijn twee minuten tijdwinst al snel kwijt raakt. Hoe goed de I-VRI’s ook kunnen functioneren, met En zou het VRI systeem zo goed werken als gezegd, en er dus ook geen enkele hinder is van langzaam optrekkende vrachtwagens voor je schiet het niet op! Vervolgens loopt de bus vast op de nog nieuw aan te leggen IJsselmondse knoop, want ondanks de mooie toezeggingen in het voorstel, daar komt echt GEEN vrije busbaan. Dit kruispunt is technisch gezien behoorlijk ingewikkeld en helaas paste daar geen vrije busbaan meer in. Evenals de toezegging dat RWS zijn vluchtstrook op de A15 beschikbaar zou stellen voor de HOV bus. De bus moet daar richting Zuidplein ook een baan opschuiven dus u raad het al …. 

Maar als blijkt dat de tijdwinst niet gehaald wordt is toch al gedacht aan een tidal-flow busbaan (dit is een vrije busbaan!)op de Verbindingsweg. Zoals in de plannen staat dat er ook gewerkt wordt aan een vrije busbaan op de nieuwe IJsselmondse knoop, dan kan ik u hierover wel uit de droom helpen, die is niet in te passen in deze ingewikkelde kruising. Verder is het volstrekt ongeloofwaardig dat RWS de bus in lijn-dienst op de vluchtstroken toe gaat staan.

Ik denk dat dit voor niemand enige toelichting behoeft. 

Ik heb het meer gehoord in de raad, raadsleden varen niet blind op de dure rapporten van veelal dezelfde ingenieursbureaus en dit is daar zo’n voorbeeld van. 

In het voorstel wordt gesproken over de beste oplossing voor de korte en (middel)lange termijn. Wat is dan kort? Drie belangrijke verkeersaders dwars door Ridderkerk moeten grondig op de schop, er moet een derde baan lang komen waardoor groen en wellicht vrijliggende fietspaden opgeofferd moeten worden… voor 10 á 15 miljoen en het feit een deel van de route, de Verbindingsweg en de IJsselmondse knoop GEEN vrije busbanen zullen krijgen. Had het niet veel beter geweest om in te zetten op een lightrail langs de Rotterdamseweg? Immers de provincie houdt een deel van het oude tram-trace nog ‘vast’ met het oog op het aanleggen van een lightrail? 

Dit plan sluit aan bij het Mobiliteitsplan, de Centrumvisie en zelfs op het groenbeleid. grijpt enorm in op de mobiliteit in Ridderkerk. Daarom had BURGER OP 1 graag gezien dat dit én het mobiliteitsplan, de Centrumvisie en het groenbeleid doorgeschoven zouden worden naar september. Dan was er in ieder geval gelegenheid geweest om met bewoners hierover contact te hebben en hun visie hierop te horen. Want in Immers het mobiliteitsplan wil fietsgebruik en wandelen stimuleren stimuleren ;iedereen gaan fietsen of wandelen en de plannen voor de HOV maken dat de vrijliggende fietspaden én groen stroken verdwijnen voor een vrije busbaan. Trek je het nog verder dan komt ook het nieuw groen-beleid in de knel …. wederom doordat er dwars door Ridderkerk ruim 3 á 3,5 meter EXTRA asfalt bij komt wat echt ten koste zal gaan van vrije fietspaden én groen… dat kan niet anders.

Wij missen bij deze plannen de samenhang. Het zijn losse plannen die elkaar bijten en dat is toch echt een grote gemiste kans, qua ruimtelijke ordening in Ridderkerk maar zeker ook voor de portemonaie!