Selecteer een pagina
Het Essenlaantje Oosterpark

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Het laatste woord is nog niet gezegd over het Essenlaantje Oosterpark

Het Essenlaantje is echt een laan-tje. Mooi onderdeel van de fietsroute door het Oosterpark. Er staan ongeveer 50 Essen van ca 40 jaar oud. In 2018 toen de Essentaksterfte de kop op stak is veel gedaan juist deze Essen te sparen. Samen met 3VObiotoop en andere bewoners heb ik mij hiervoor ingezet. Ook nu hebben we dat geprobeerd maar helaas, de gemeente wil ca. 14 Essen kappen en het fietslaantje opheffen.

In het Oosterpark vond in 2018 een soort kaalslag plaats doordat veel aangetaste Essen gekapt zijn en groot onderhoud gepleegd is , waarna 5000 bomen en struiken terug gezet zijn in ruim 40 soorten. We hebben dus het Essenlaantje destijds kunnen ‘redden’.

Vorige maand gaf de wethouder Ruimtelijke Ordening een ‘compensatiewaarde’ aan één, 64 jaar oude boom van €100.000,– Als die boom gekapt zou moeten worden voor woningbouw zou dit de projectontwikkelaar € 100.000 kosten. Dit bedrag zou dan in het Ridderkerks bomenfonds gestort worden. Dit was geheel nieuw voor ons. Maar mede daardoor werd een alternatief plan voor de uitrit van nieuwe woningen locatie Irenekerk Electropark, van tafel geveegd. Nu is vergunning gevraagd om 8 bomen in het Electropark te kappen t.b.v. de nieuwbouw, uitrit volgens plan van de gemeente.

Bij navraag door BURGER OP 1 (zie voor die vragen en antwoorden onze website: artikel 40 vragen bomencompensatie) bleek dat dit slechts gebaseerd was op ‘een boete voor kappen in een buurgemeente. Dat er (nog) géén Ridderkerks groenfonds o.i.d. bestaat en dat dit (nog) geen Ridderkerks beleid is. In het groenbeleid staat hier iets over met een maximale compensatiewaarde van €1250, maar dat moet nog ingevoerd worden maar dat we nu voor een oude Es een jonge boom terug planten, ter compensatie.

BURGER OP 1 zal de laatste zijn die zegt dat oude bomen gekapt moeten worden. Maar om daar een ‘compensatie waarde’ van een dergelijk bedrag aan toe te kennen gaat alle proporties te buiten. Onderhoud en snoeien maakt doorgaans dat bomen, gezond, nog veel ouder kunnen worden. Wij hebben ons daarom ook nu weer geprobeerd de oude Essen langs het laantje te behouden.

Dit is onvoorstelbaar, de wethouder Ruimtelijke Ordening meet met twee maten. Komt het uit googelt hij € 100.000 voor een oude boom uit de hoge hoed en komt het hem ánders beter uit is de compensatiewaarde van een 40 jaar oude boom … één jonge boom!

Voor BURGER OP 1 is de kous hiermee niet af! Zo willen we als raadsleden niet behandeld worden, zo ga je niet met bewoners om! Onbetrouwbare gemeente enz. geven inwoners aan op sociale-media na het raadsdebat Oosterpark en ze hebben groot gelijk!

https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsvragen-en-antwoorden/294-2021-10-15-Antwoord-college-compensatiewaarde-bomen-Ridderkerk.pdf

Petra van Nes – de Man