Selecteer een pagina
Herinrichting Dillenburgplein raad 27-01-2022

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Betoog Dillenburgplein:

Dit voorstel zien wij toch wel als bijzonder vorm gegeven. Het college vraagt ons € 2.000.000,– te investeren op basis van een tekenening die niet compleet is en slechts twee pagina’s toelichting. Is er haast met dit besluit dat de raad geen fatsoenlijk onderbouwd plan krijgt? Een voorstel met een ‘participatie-boekje’, een gedegen verkeersonderzoek met snelheidsmetingen en parkeer aantallen en onderbouwing van gevaarlijke punten in de huidige inrichting, aantal te kappen bomen enz.? 

Het plein is een aantal jaar geleden opnieuw bestraat en iets anders ingedeeld. Daarna is de proef met de blauwe zone ingevoerd. Er staan nu mooie grote bomen en al met al, er zijn winkeliers die hier best tevreden mee zijn. 

Voor het nieuwe plan wil men o.a. de nodige volwassen bomen kappen… en ‘wethouder van Os’ een volwassen boom neemt heel wat meer CO2 op dan jonge boompjes simpelweg van weg het verschil in omvang van de kruin. Dit om even een misverstand uit de commissie recht te zetten. 

Daarnaast zien wij hoofdzakelijk een stevige verstening in het gebied ten behoeve van auto’s en parkeren langs de west-zijde bij de supermarkt. Langs de Oost zijde rijdt het verkeer op 8 tot 12 meter vanaf de gevel. Dit doet geen goed aan de winkelbeleving daar.  

In 2018 is bureau ‘de nieuwe winkelstraat’ ingehuurd om aan te geven hoe Dillenburg meer uitstraling kan krijgen en hoe er meer beleving gecreeeerd kan worden.

Zij komen met een revolutionair plan waar nagenoeg het gehele plein incidenteel gebruikt kan worden voor evenementen. Dat is misschien wat veel beleving voor de wijk maar wat nu voorligt geeft helemáál geen beleving en dat is het andere uiterste. Zij geven ook aan de kiosk (die als je iets wilt veranderen niet gunstig ligt) verplaatst zou moeten worden. Dit zou veel meer ruimte geven voor een goede transformatie van het Dillenburgplein.  

De nieuwe winkelstraat schets ook ‘auto-te-gast’ weg op het stukje Dillenburg van nog geen 100 meter lang. Dat lijkt ons een prima suggestie waar, indien ons amendement aangenomen wordt, zeker naar gekeken mag worden. Het betreft hier een stukje straat waar van alles door elkaar heen rijdt en vooral loopt, n.l. naar de ‘overkant’ omdat alle parkeerruimte aan één kant is gesitueerd, bij de supermarkt.  

Met de ‘overkant’ bedoelen we de winkelstrip waar de kleinere middenstand die zich onderscheiden in  ambachtelijke producten zoals de warme bakken, de vakslager, de groentejuwelieren de drogist en anderen hun winkels hebben. 

Deze winkeliers vrezen (in onze ogen terecht) verlies van kandizie. Je moet als dit plan doorgang vindt een drukke weg oversteken, best een eind lopen voor de ambachtelijke middenstand, terwijl de supermarkt dicht bij de parkeerplaats óók groente brood en vlees verkoopt. Dus de bewuste keus voor ambachtelijke producten wordt hierdoor bemoeilijkt zeker bij slecht weer. 

Insprekers gaven dit ook aan. Zij hebben ook gezegd dat ze de huidige indeling van het plein niet verkeerd is. De kracht van Dillenburg ligt in de goede bereikbaarheid en gratis parkeren vóór de deur. 

De één juicht het plan toe, de wethouder ook maar er zijn dus ook ondernemers die hier moeite mee hebben, evenals BURGER OP 1 en daarom dienen wij dit amendement in. Eigenlijk vragen we het college dit plan terug te nemen naar de tekentafel en met een veel beter onderbouwd voorstel terug te komen bij de raad. 

Ons tweede amendement spreekt voor zich, wij vinden dat er te weinig parkeerruimte voor de winkels is voor gehandicapten en zouden er graag één aan toegevoegd zien. 

https://raad.ridderkerk.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-RK/2022/27-januari/20:00  agendapunt 5

Na uitvoerig debat kwam de wethouder tot de conclusie dat er wel veel onduidelijk is aan het voorstel. Ook dat bij de raad veel ideeën leven hoe het Dillenburgplein kan worden ingericht.

Ons amendement en een aantal zieken, hebben er toe geleidt dat dit voorstel geen meerderheid van stemmen ging halen, daarom heeft de wethouder besloten dit van de agenda te halen en terug te sturen naar de tekentafel.

We zien er naar uit in de nieuwe raadperiode en zijn heel benieuwd hoe het dan verder gaat. Eén en ander hangt uiteraard ook af van de verkiezingsuitslag en of Henk van Os weer wethouder wordt met economie in zijn portefeuille.

Ga in ieder geval allemaal stemmen en als onze partij u aanspreekt….graag op ons!