Selecteer een pagina
Column Combinatie herstel van vertrouwen 18-09-2021

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Herstel van vertrouwen 

Het kabinet heeft met Prinsjesdag aangekondigd dat zij het vertrouwen in de overheid wil herstellen  door beter naar burgers te luisteren. Bewoners in Ridderkerk West moesten enigszins lachen bij dat  bericht. Als een boer met kiespijn welteverstaan, want men vraagt in West al heel lang doch vergeefs  aandacht voor het toenemende vrachtverkeer dat zich een weg door de wijk baant. Of beter gezegd:  wringt, want de straten en vele rotondes zijn daar domweg niet op berekend. Het gaat om grote  vrachtwagens die via de Verbindingsweg door Ridderkerk West rijden om bij de Rijksweg te komen,  liever dan vast te lopen bij de IJsselmondse Knoop. Momenteel is men ook nog eens bezig de  Verbindingsweg breder te maken en aldus wordt het nóg makkelijker om die route te kiezen.  Rijkswaterstaat is voorlopig niet voornemens om de IJsselmondse Knoop aan te pakken. Daar komen nóg meer vrachtwagens bij nu de Rijksstraatweg is afgesloten voor vrachtverkeer. Een andere route  dan door West is er niet, want het enige alternatief is 14 kilometer buitenom over de snelweg. In het  wijkoverleg wordt al jarenlang om maatregelen gevraagd, maar de gemeente weigert de klachten over overlast en verkeersonveiligheid serieus te nemen. Zo is het merendeel van de bezwaren van  bewoners afgewezen omdat men niet dicht genoeg bij het betreffende tracé zou wonen en dus geen  recht van spreken heeft. Vreemde redenering; het risico om bij het oversteken onder een  vrachtwagen te komen is niet dus afhankelijk van het aantal vrachtwagens dat door de wijk rijdt,  maar hoever je er vanaf woont? Dat bewoners zich niet gehoord voelen, mag dus geen verbazing  wekken. Maar het kan nog gekker. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Verbindingsweg was het  bijna onmogelijk om er met een vrachtwagen te rijden. Tot verontwaardiging van omwonenden liet  men uitgerekend in die periode een verkeerstelling uitvoeren! In een gesprek met betrokkenen heeft  de wethouder de toezegging gedaan deze telling af te breken omdat dit inderdaad een onjuist beeld  zou geven. Op zo’n toezegging zou men toch mogen vertrouwen, doch dit vertrouwen is inmiddels  ernstig beschaamd. De uitkomst van die telling is namelijk gewoon gehandhaafd en wat meer is,  gebruikt om de gemeenteraad (onjuist) te informeren. Deze onjuiste getallen zijn tevens ingebracht  tijdens de behandeling van de voornoemde bezwaarprocedure! Die moet dus overnieuw worden  gedaan. Nu kan de raad voor zichzelf spreken, maar wie herstelt de geloofwaardigheid van ons  bestuur en het vertrouwen van de burger?