Selecteer een pagina
Collum COMBINATIE Noord en Wingerd

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Na ruim 10 jaar wensen, smeken en overleggen is het eindelijk zo ver. Basisscholen De Noord en De Wingerd in Oost krijgen een nieuw schoolgebouw. De Gemeenteraad heeft daar in de afgelopen 2 maanden mee ingestemd. We gunnen het deze scholen, de leerlingen en leerkrachten,  van harte! Toch jammer dat er dan een MAAR aan zit. 

Het College heeft bedacht deze 2 scholen vrijwel tegelijk te gaan bouwen. Dat betekent een flinke  overlast voor de wijk Oost in de bouwperiode. De leerlingen van De Noord worden tijdens de nieuwbouw, waarvoor eerst het oude schoolgebouw gesloopt moet worden, ondergebracht in Het Trefpunt (het voormalige schoolgebouw van De Molenvliet) en in noodlokalen die waarschijnlijk aan de P.C. Hooftstraat worden geplaatst. De leerlingen van De Wingerd kunnen in hun vertrouwde schoolgebouw blijven, want daar vindt nieuwbouw plaats achter het huidige schoolgebouw. Dat betekent straks de activiteiten van anderhalve school plus nieuwbouw op een halve vierkante kilometer. Best even slikken voor de omwonenden. De beide schoolbesturen hebben al beloofd ouders te vragen hun kinderen lopend of op de fiets naar school te komen brengen. De bedoelingen zijn goed, maar het is de vraag hoeveel invloed dit zal hebben op het gedrag van ouders. Zeker voor ouders die straks kinderen naar Het Trefpunt, maar ook naar de noodlokalen moeten brengen, is de auto toch even een handiger en sneller vervoermiddel. 

Omwonenden hebben dan ook al meerdere keren de wens uitgesproken de nieuwbouw van beide scholen na elkaar plaats te laten vinden. 

Een ideaal stappenplan zou zijn: 

  1. Nieuwbouw van De Wingerd. Daarna de leerlingen van de oude naar de nieuwe Wingerd verhuizen. 
  2. Verhuis de leerlingen van De Noord naar de oude Wingerd. Daar zijn dan de bouwactiviteiten afgerond, dus de druk op het gebied is een stuk kleiner. 
  3. Sloop en herbouw De Noord op dezelfde plaats.
  4. Als de leerlingen van De Noord verhuisd zijn naar hun spiksplinternieuwe schoolgebouw kan de oude Wingerd worden herbouwd voor gebruik door de kinderopvang en het wijkcentrum. 

Deze aanpak houdt het leuk voor de buurt. EN het geld voor de noodlokalen, begroot op €800.000, kan aan nuttiger zaken worden besteed. Dubbele winst! Helaas heeft de wethouder het voorstel voor deze planning resoluut van tafel geveegd. Daarmee negeert hij de wens van de omwonenden en gooit hij €800.000 over de balk.

Monique van Woudenberg

Burger op 1