Selecteer een pagina
Burger op 1 presenteert verkiezingsprogramma

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Interim voorzitter van Burger op 1 Maarten van der Staaij heeft het verkiezingsprogramma gepresenteerd en officieel overhandigd aan Peter van Veelen, nummer twee op de lijst. Een helder en robuust programma waarmee de partij duidelijk maakt waar Burger op 1 voor staat. “Het programma laat zien dat de nieuwe partij de burger weer voorop zet in het bestuurlijke proces” aldus Van der Staaij. “Met deze standpunten kan de partij zich duidelijk profileren en zal de raad een constructieve partner in haar midden hebben.”

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de samenstelling van het partijprogramma. Zowel leden als betrokken belangstellenden hebben hun input geleverd en in diverse bijeenkomsten zijn aandachtspunten van bewoners opgehaald. Maarten van der Staaij en Peter van Veelen zijn erg blij met de grote belangstelling vanuit de Ridderkerkse samenleving. “Men herkent veel in onze standpunten. De overtuiging dat het belang van de inwoners ondergeschikt is geworden aan allerlei regionale belangen en bestuursconstructies, wordt gedeeld. Provincie, BAR en Metropoolregio lijken in de raad meer het beleid te bepalen dan de wijken en haar inwoners.” Burger op 1 wil dat de komende 4 jaar op een positieve manier ombuigen en de regie over Ridderkerk weer bij de gemeenteraad leggen. Zo wil de partij alternatieven voor veel van de Gemeenschappelijke Regelingen. “De besluitvorming in deze bestuursorganen onttrekt zich aan het zicht en de controle van de burger, maar die is er wel de dupe van. Denk aan de huishoudelijke zorg, Nieuw Reijerwaard etc.” Burger op 1 staat met enthousiaste kandidaten klaar om een constructieve bijdrage te leveren aan het bestuur van Ridderkerk en zich in te zetten voor haar inwoners. Het verkiezingsprogramma is elders op deze website te downloaden.