Selecteer een pagina
bankiertje spelen

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

bankiertje spelen

In Nederland wordt het lokaal openbaar vervoer uitbesteed aan een zogeheten vervoersautoriteit. Het Rijk betaalt daarvoor, doch stelt “dat deze vervoerstaken moeten worden belegd bij een openbaar lichaam dat geen andere taken heeft dan die op het terrein van Verkeer en Vervoer”. Herhaal, géén andere taken. Het is dan ook bijzonder vreemd dat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) als vervoersautoriteit is aangewezen, of andersom: dat zij zich daarnaast bezighoudt met het ‘economisch vestigingsklimaat’. Vergis u niet, daar wordt jaarlijks ruim 5,5 miljoen aan uitgegeven. Dat wordt niet door de overheid, maar – u raadt het al – door de burger opgehoest via de gemeentelijke belastingen. Inmiddels zijn er miljoenen opgegaan aan een prestigieus kantoor, dure presentaties, dik betaalde directeuren en niet te vergeten de gepeperde declaratie van een omstreden econoom Rifkin, die een slordige miljoen euro opstreek voor een rapport waar niemand iets mee doet. Of en in welke mate de omliggende gemeenten baat hebben bij deze “economische” bezigheid (of überhaupt bij deelname aan de metropoolregio) blijft vooralsnog uiterst vaag en theoretisch, zolang ze maar betalen. Maar het kan nog gekker. De MRDH wil die gelden nu tevens gebruiken om stadsbussen te financieren. Déjà vu! Wat eerder gebeurde op de Kralingse Zoom, lijkt zich hier te herhalen. Nadat de regionale – gratis – parkeervoorziening mede op kosten van de omliggende gemeenten voor miljoenen was verbouwd, besloot Rotterdam opeens parkeergeld te heffen en in eigen zak te steken. En opnieuw lijkt Rotterdam mooi weer te spelen uit de begroting van andere gemeenten en de eigen RET van geld te voorzien. Andermans geld. Ridderkerks geld. Het spel wordt slim gespeeld, want ‘stadsbus’ en ‘openbaar vervoer’ klinkt zo’n beetje alsof het allebei onder de vervoersautoriteit zou vallen, maar niets is minder waar. Volgens de wet mag de MRDH uitsluitend leningen verstrekken ten behoeve van een publiek of maatschappelijk belang. Die bussen zijn echter van RET, Connexxion, Arriva en Q-bus. Private en commerciële busondernemingen en dus geenszins te kwalificeren als publiek belang. Men mag hopen dat Ridderkerk deze keer wél een streep trekt binnen de metropoolregio en zich niet opnieuw met een kluitje in het riet laat sturen, want dit is bankiertje spelen met geld dat door de burger bijeen is gebracht. Niet doen dus.

Peter van Veelen, oktober 2017